Bussemaker moet deeltijdonderwijs nu echt gaan redden

Om het deeltijdonderwijs te redden, moet minister Jet Bussemaker nu eindelijk eens met de hand op tafel slaan, vindt de VVD. Het zogeheten ‘leven lang leren’ komt volgens Kamerlid Anne-Wil Lucas veel te langzaam op gang.

Vandaag praatte de Tweede Kamer opnieuw met de ministers van Onderwijs en van Sociale Zaken over maatregelen om een ‘leven lang leren’ te stimuleren. Het debat leek verdacht veel op het debat van vorig jaar, stelde VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas.

“Ik had mijn inbreng vorig jaar ook kunnen gebruiken”, begon ze. “Wat zijn we nu opgeschoten? We hebben een half experiment met vraagfinanciering en wat subsidie voor flexibilisering.”

Over die twee experimenten informeerde minister Bussemaker deze week de Kamer. Het ‘experiment vraagfinanciering’, waarin studenten tegoedbonnen krijgen die ze bij verschillende instellingen kunnen inwisselen, gaat inderdaad maar voor de helft van start. En verder bleek dat geen enkele universiteit is toegelaten tot een experiment dat het hoger onderwijs flexibeler moet maken.  

Lucas stak haar irritatie niet onder stoelen of banken. “De Vereniging Hogescholen doet er alles aan om het experiment vraagfinanciering te laten mislukken”, poneerde ze. “Het eigen belang gaat kennelijk boven het belang van studenten en werkenden.”

De Vereniging Hogescholen is nooit blij geweest met het experiment. De door de overheid bekostigde instellingen vinden het niet goed dat overheidsgeld straks via studenten naar ‘de vrije jongens’ gaat. Ze vrezen verschraling van het aanbod, omdat particuliere instellingen alleen maar hippe en winstgevende opleidingen zouden aanbieden.  

Maar volgens minister Bussemaker zijn er wel degelijk belangrijke stappen gezet. “Ik verwacht dat de pilots flexibilisering en de experimenten vraagfinanciering echt een impuls gaan leveren aan leven lang leren”, aldus de minister, die Lucas er nog even fijntjes op wees dat vergelijkbare plannen van VVD-bewindslieden Mark Rutte en Halbe Zijlstra de afgelopen jaren strandden.

“Dit wordt echt een herhaling van zetten”, concludeerde Lucas. “Er zijn zelfs collega’s die niet zijn gekomen omdat ze geen voortgang zien.” Of dat werkelijk de reden is dat er maar weinig fracties kwamen opdagen, is niet te achterhalen. Wel is zeker dat met uitzondering van de SP de grote oppositiepartijen ontbraken.

Advertentie