Bussemaker vindt kosten buitenlandse studie geen bezwaar

Je hoeft niet per se naar een universiteit die hoog op een ranking staat zoals Oxford, zegt Bussemaker.

Studeren in het buitenland te duur? Minister Bussemaker heeft niet het gevoel dat dit een groot probleem is. Bovendien zouden studenten best kunnen kiezen voor andere, goedkopere universiteiten, die ook uitstekend onderwijs bieden.  

Ze reageert daarmee op ideeën van studentenorganisaties en politieke partijen D66, VVD en PvdA. Die zijn bang dat veel studenten niet naar het buitenland gaan uit angst voor hoge kosten, want wie in landen als Noorwegen, Engeland of Amerika wil studeren, moet een flink spaarpotje achter de hand hebben. Veel jongeren blijven daarom thuis.

Minister Bussemaker liet eerder al weten dat volgens haar nog te weinig Nederlandse studenten de grens oversteken. “Ik wil dat internationale ervaring meer de norm wordt”, schreef ze in september in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar zo gemakkelijk is dat niet, zeggen het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en Nederlandse Wereldwijde Studenten. Veel studenten lopen vooral bij de start van de opleiding tegen hoge kosten aan.

Zo zijn ze vaak veel geld kwijt aan een voorschot op hun kamerhuur en aan eventuele borg. Bovendien is het collegegeld soms een stuk hoger dan in Nederland. Zoek daar eerst een oplossing voor, suggereren de organisaties. Zorg ervoor dat studenten in één keer een groot bedrag kunnen lenen om deze kosten te kunnen dekken en gooi het collegegeldkrediet omhoog.

De organisaties krijgen bijval van D66, VVD en PvdA. “Niet iedereen heeft ouders die het geld kunnen voorschieten”, zegt Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66). Ook de beide regeringspartijen vinden buitenlandervaring erg belangrijk voor studenten, onder meer voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Maar minister Bussemaker wil daar niet zomaar aan. “Mij zijn geen concrete signalen bekend dat dit een groot probleem is”, zei ze vanmorgen tijdens een algemeen overleg in de Kamer. Bovendien zou een verhoging van het collegegeldkrediet vragen om een wetswijziging. Liever wil ze daarom eerst een goed gesprek aangaan met de bonden en de partijen.

Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Is het soms niet voldoende dat drie partijen hier aankaarten dat er wel degelijk sprake is van een probleem, wil Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) weten.

Natuurlijk, maar toch moet het probleem eerst goed in kaart worden gebracht, houdt ze Van Meenen voor. Bovendien kunnen de voorgestelde maatregelen er ook voor zorgen dat studenten het extra geld voor heel andere zaken gebruiken.

Tweede Kamerlid Amma Asante (PvdA) wil weten of de minister nu ontkent dat geld een probleem is. Volgens haar slaan studenten het buitenland vaak over omdat de financiering nu nogal “mager” is. Dat valt wel mee, antwoordt Bussemaker: Nederland doet het in vergelijking met andere landen niet slechter.

Ook vindt ze dat studenten soms tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen: via Google komen ze soms bij universiteiten uit die hoog scoren in rankings, maar enorme collegegelden vragen. Er zijn ook andere universiteiten, die qua onderwijs even goed zijn en minder duur, stelt ze.

Advertentie