Bussemaker wacht onderzoek naar belangenverstrengeling af

Gaat de bemoeienis van Shell te ver? Foto Maarten Hartman/Ublad

Demissionair minister Bussemaker stond niet te springen om met de Tweede Kamer te debatteren over belangenverstrengeling tussen de fossiele industrie en de Rotterdam School of Management (RSM), onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Drie ton
De businessschool zou zich drie ton hebben laten betalen door Shell voor een onderzoek over het vestigingsbeleid van grote bedrijven. Bovendien zou het bedrijf volgens duurzaamheidsdenktank Changerism invloed uitoefenen op het curriculum van RSM en zouden grote bedrijven er studenten rekruteren.

Het RSM verwierp de aantijgingen, maar de Erasmus Universiteit besloot alsnog een onderzoek in te stellen. Laten we dat afwachten voordat we in debat gaan, was het advies van minister Bussemaker. Maar daar ging de Kamer niet mee akkoord.

Want wie zegt dat dergelijke belangenverstrengeling ook niet aan andere universiteiten speelt, vroegen de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij zich af. Moet daar niet eens een breed onderzoek naar worden gedaan? 

Kalmte
Andere partijen maanden tot kalmte. Waarom wachten we niet eerst het onderzoek van de Erasmus Universiteit af, zeiden de VVD, het CDA en de PVV. Dat had ook minister Bussemaker graag gezien: we moeten vertrouwen hebben dat de universiteit dit zelf goed kan oplossen.

Ze ziet dan ook geen reden om de regels aan te scherpen en wijst op de verschillende gedragscodes en wetten die er al zijn om de onafhankelijkheid en academische vrijheid van de universiteiten te beschermen. Bedrijven hebben niets te zeggen over het curriculum en de minister heeft dan ook geen signalen dat dergelijke beïnvloeding vaker voorkomt.

Afgebakend
Samenwerking kan juist ook heel goed zijn, vindt ze, mits strikt afgebakend. De minister wijst bijvoorbeeld op het onderzoekscentrum ARC CBBC, waar Nobelprijswinnaar Ben Feringa voorzitter van is en waar universiteiten samen met onder meer Shell en AkzoNobel onderzoek doen naar duurzame energie.

Kortom, ze ontraadt alle ingediende moties, op die van een gezamenlijke motie van D66, GroenLinks en SP na. Die willen laten onderzoeken waarom de investeringen uit het bedrijfsleven in onderzoek en ontwikkeling over het algemeen juist achterlopen. Haken zij soms af als de overheid voor financiering zorgt? Dat vindt Bussemaker een interessante onderzoeksvraag. Wellicht kan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen die helpen beantwoorden.

Advertentie