Cao-regeling oudere medewerkers blijft zoals die is

'Vrouwen uit de generatie die van de cao-regeling gebruik maakt, werken vaker in deeltijd dan mannen' Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Vakbond FNV stelde eind vorige maand verrast te zijn door de bevindingen van de UB-medewerkers Anne van Weerden en Roos Goverde. Zij stelden dat de regeling die oudere medewerkers in staat stelt vijf jaar voor hun pensioen al minder te gaan werken een ongewenste uitwerking had.

Voltijders die minder gingen werken, bleken in sommige gevallen een hoger uurloon te krijgen dan deeltijders in dezelfde functie, schaal en trede die eveneens arbeidstijd inleverden. Onrechtvaardig, zo vonden de twee, vooral ook omdat veel van de vrouwen uit de generatie die aanspraak maakt op de regeling in deeltijd werken.

Vorige week overlegden de universiteiten met de vakbond. Zowel de universiteiten als de FNV zien geen aanleiding om de regeling te wijzigen, laat de bond nu weten. Volgens de FNV worden soortgelijke regelingen ook in andere cao’s toegepast en is er juridisch gezien geen reden om de aanpak ter discussie te stellen.

Uitgangspunt van de regeling is volgens de bond dat iedereen naar rato een vergoeding krijgt voor elk ingeleverd uur. Dit rechtvaardigt dat het uurloon van een voltijder hoger kan uitvallen dan van een deeltijder. Bovendien leveren voltijders ook meer vakantie-uren in en blijven zij een eigen bijdrage betalen die gebaseerd is op een voltijdspensioen.

De bond benadrukt dat het om een pilot van anderhalf jaar gaat en dat er op een later tijdstip nog een evaluatie zal plaatsvinden. Dan zal ook bekeken worden of er verschillen zijn tussen de deelname van voltijders en deeltijders of tussen vrouwen en mannen. Op dit moment zijn daar volgens de FNV nog geen aanwijzingen voor.

In een reactie stellen Van Weerden en Goverde de opstelling van de bonden en de universiteiten “volstrekt niet bevredigend” te vinden. Vooral de opvatting dat het ontstane verschil ‘terecht’ is, stuit de twee tegen de borst. Roos Goverde: “Mijns inziens is dit principieel fout.” 

Van Weerden en Goverde hebben besloten de zaak voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling. Dit is de overheidscommissie die zich richt op het bevorderen van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie. 

Advertentie