Cateringpersoneel UU gaat over naar nieuwe cateraar

Doek valt voor cateringpersoneel

De 28 medewerkers van de catering komen onder contract te staan van de nieuwe uitbater van de universitaire kantines. Inmiddels hebben zo’n vijftien bedrijven interesse getoond om de nieuwe cateraar van de UU te worden.

Alle medewerkers van de kantines die jonger zijn dan 60 jaar, komen onder contract van de nieuwe cateraar. De drie medewerkers die de 60 zijn gepasseerd, mogen kiezen of ze overstappen of hun werk op detacheringsbasis blijven doen. In dat laatste geval blijven ze het recht houden om vervroegd uit dienst te gaan met de FPU-regeling. Wie bij de nieuwe cateraar gaat werken, krijgt een financiële compensatie.

Dat zei Ineke van Oosten, directeur van het Facilitair Service Centrum, gisteren tijdens de universiteitraadscommissie Financiën. De personeelsafspraken zijn opgenomen in de Europese aanbesteding om de catering uit te besteden. Inmiddels hebben 15 bedrijven interesse getoond in het uitbaten van de universitaire kantines. Maandag 21 mei moeten alle offertes binnen zijn. Op 3 juli wordt het contract met de nieuwe cateraar ondertekend en in september moeten de kantines onder de nieuwe vlag werken.

Compensatie
Alle medewerkers van wie het contract door de nieuwe cateraar wordt overgenomen, worden financieel gecompenseerd voor het verlies in inkomen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor werknemers die langer dan 18 jaar in dienst zijn, is het financiële verlies berekend voor een periode van 7 jaar, wie korter in dienst is, voor een periode van 5 jaar. Daarnaast krijgt iedere medewerker 7500 euro mee plus 100 euro per dienstjaar ter compensatie van teruggang in arbeidsvoorwaarden die moeilijker in geld zijn uit te drukken.

Het contract met de toekomstige cateraar loopt minimaal 5 jaar. In die periode blijven de kantinemedewerkers werkzaam binnen de universiteit. De nieuwe cateraar moet ze een gelijkwaardige functie bieden en een contract voor hetzelfde aantal uren. Gaat de nieuwe cateraar failliet tijdens de contractperiode, dan worden de medewerkers ondergebracht bij de cateraar die dan de kantines gaat exploiteren. Aan al deze afspraken komt een einde wanneer het contract met de cateraar afloopt.

De commissieleden van de universiteitsraad hoorden het verhaal van Van Oosten in grote stilte aan. Een enkeling vroeg een nadere verklaring over de regeling of over het voedsel dat geserveerd gaat worden, maar spraken geen oordeel uit over de afspraken over het cateringpersoneel. Niet in positieve noch in negatieve zin. Tijdens de bijeenkomsten op 1 en 8 november vorig jaar pleitten zij nog voor een detachering van het personeel, waardoor de cateringmedewerkers onder alle omstandigheden gewoon in dienst van de universiteit zouden blijven.

Advertentie