Centraal examen afgeblazen; doorstroom naar hoger onderwijs blijft mogelijk

Foto: Pixabay

“Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis”, zegt Slob in een verklaring.

Het diploma en de cijferlijst zijn dit jaar dus volledig gebaseerd op de schoolexamens. Met hun diploma kunnen havisten en vwo’ers gewoon gaan studeren in het hoger onderwijs.

Kritisch rapport
De schoolexamens zijn niet onomstreden. De Onderwijsinspectie schreef er afgelopen januari nog een kritisch rapport over. “De toetsing en examinering verlopen onvoldoende zorgvuldig”, was de conclusie. “Het (steekproefsgewijs) bekijken van nagekeken werk door bijvoorbeeld een tweede corrector, vindt nauwelijks plaats.”

Maar de universiteiten hebben wel begrip voor het besluit van het kabinet, zegt woordvoerder Bart Pierik van universiteitenvereniging VSNU. “De kwaliteit van de schoolexamens is nu des te belangrijker.”

Ook de hogescholen snappen het besluit van het kabinet wel. “We spannen ons in om de begeleiding van aankomende studenten zo soepel mogelijk te laten verlopen”, zegt woordvoerder Eva Kloosterman.

Selectie
Op selectieve opleidingen, zoals geneeskunde, werktuigbouwkunde of fysiotherapie, heeft het besluit weinig effect. De eindexamencijfers wegen daarin niet mee. Aankomende studenten moeten zich elk jaar voor 15 januari bij zulke opleidingen aanmelden en de selectie is normaal gesproken afgerond voordat het eindexamen zou beginnen. Soms laten opleidingen de overgangscijfers naar de examenklas meetellen.

De andere coronamaatregelen, zoals het sluiten van de campussen, hebben natuurlijk wél effect op de selectie. De opleidingen doen hun best om alternatieven te vinden voor selectiedagen waarbij studiekiezers naar de opleiding toe moesten komen. De uitslag van de selecties is twee maanden verschoven (van 15 april naar 15 juni) zodat daar meer tijd voor is.

Aanmelddatum
De aanmelddatum voor de rest van het hoger onderwijs is ook verschoven van 1 mei naar 1 juni.

Voorlopig houdt het ministerie van OCW vast aan 6 april als de einddatum van de coronamaatregelen in het onderwijs. Binnenkort komt het RIVM met een nader advies hierover.

Advertentie