Centrum Studiekeuze wordt opgeheven

Het Centrum Studiekeuze van de HU en Universiteit Utrecht houdt op te bestaan. Per 1 juli 2017 wordt de overeenkomst opgezegd en het centrum afgebouwd.

Het Centrum Studiekeuze is in 2007 opgericht door de beide instellingen en houdt kantoor aan de Heidelberglaan 13 in De Uithof. Het centrum helpt studenten bij het kiezen van een studie en geeft trainingen en workshops aan medewerkers zoals decanen.

Bij de opleidingen van de hogeschool en universiteit is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor studiekeuze, zoals verbeterde voorlichting, intensievere begeleiding en matching, schrijft het college van bestuur van de HU. "Daarmee zijn de activiteiten van het centrum in belang afgenomen." Bij het centrum klopte iets meer dan één procent van de studenten van beide instellingen aan voor ondersteuning.

Geen ontslag
Bij het centrum werken vijf medewerkers, vier van de HU en één van de UU. In overleg met hen wordt bekeken of zij hun werkzaamheden binnen de eigen instelling kunnen voortzetten. Er is geen sprake van ontslag. Het afbouwen van het Centrum Studiekeuze zal naar verwachting eind dit studiejaar zijn afgerond.

De medewerkers zijn afgelopen maandag geïnformeerd over het besluit. Volgens coördinator Marja Zuiderwijk kwam het bericht onverwachts. Zij begrijpt in grote lijnen de motivatie achter de beslissing van de colleges van bestuur.

Het is een ‘logische stap’ van de twee colleges van bestuur, zegt Eric Payens, teamleider bij de Dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken en leidinggevende van de medewerkers bij het centrum. ‘Het is in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling om begeleiding en matching zoveel mogelijk aan de opleidingen over te laten.

Tijdens de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst bevestigde directeur Joop Kessels het opheffen van Centrum Studiekeuze. Hij zei dat de verschillende werkzaamheden van het centrum voor de universiteit zijn ondergebracht bij Career Services ende opleidingen zelf. De medewerker van de universiteit die nu bij Centrum Studiekeuze werkt, komt te werken bij de directie Onderwijs & Onderzoek.

Advertentie