Coalitie: ‘Meer technieklessen op de pabo’

Jong geleerd is oud gedaan: regeringspartijen VVD en PvdA willen dat basisscholen meer techniekonderwijs gaan geven. Daarom moeten alle pabo-studenten extra technieklessen krijgen. Minister wil meer leraren met een bèta-achtergrond voor de klas.

In het masterplan bèta-techniek is afgesproken dat in 2025 40 procent van de afgestudeerden een diploma van een exacte opleiding moet hebben. Maar volgens VVD en PvdA loopt die ambitie al spaak op de basisschool: leraren zouden niet goed opgeleid zijn en de Cito-toets legt volgens beide partijen te veel nadruk op spelling en taal en te weinig op rekenen.

“Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn”, zei VVD-Kamerlid Karin Straus vanmiddag in het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Kinderen moeten ‘laagdrempelig kennismaken met de wereld van wetenschap en techniek’. “Voor het maken van een pot haargel heb je echt geen scheikundelokalen met zuurkasten nodig.”

Paul van Meenen (D66) vroeg Straus wat er uit het pakket basisschoolvakken gaat als leraren meer aandacht moeten besteden aan techniek. “Of heeft u het idee dat docenten dit er gewoon bij kunnen doen? De tijd is beperkt en het programma al overladen.” Volgens Straus moeten kinderen dan maar minder handvaardigheid krijgen.

De technieklessen kunnen volgens VVD en PvdA betaald worden met de 100 miljoen euro die in de begroting is opgenomen voor de begeleiding van startende bèta-leraren en academisch opgeleide leraren.

Bij de begrotingsbehandeling gaat onderwijsminister Jet Bussemaker waarschijnlijk in op het voorstel van VVD en PvdA. Vorige week stuurde ze een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schrijft hoe zij die 100 miljoen euro denkt in te zetten. Ze wil meer docenten met een bèta-achtergrond tot het leraarschap verleiden. Het basisonderwijs en de pabo’s worden in haar plannen niet genoemd. 

Advertentie