College krabbelt terug: komst kerncurriculum staat niet vast

Vergadering over het concept Strategisch Plan met de universiteitsraad op 21 september

Met zijn opmerkingen voorafgaand aan de discussie met de raadsleden nam Kummeling wat wind uit de zeilen van de raad die juist op deze punten een kritische noot wilde kraken.  Bij een eerdere online inspraaksessie kwam er ook kritiek op het punt van het kerncurriculum. “Voor ons kwam dit idee om min of meer een vast te volgen pakket door alle studenten in dit plan uit de lucht vallen. In eerdere bijeenkomsten over het plan was niet gesproken over een centraal onderwijsprogramma voor alle bachelors,” zei personeelsraadslid Annemieke Hoogeboom die daarbij onder meer verwijst naar de 'houtskoolschets' van het strategisch plan dat in februari is gepubliceerd.

Kummeling plaatste het idee voor een kerncurriculum nu meer ‘als een onderzoek om te kijken in hoeverre zo'n curriculum een bijdrage zou kunnen leveren aan het Utrechtse onderwijs en het profiel van de Utrechtse student.” Volgens Kummeling zou meer gaan om relevante keuzevakken.

Anton Pijpers voegde nog wel toe dat het onderwerp niet van tafel is. “Ik merk juist onder alumni veel belangstelling voor het idee van een kerncurriculum.”

Strategische thema’s
Kummeling nuanceerde ook de opmerking in het concept Strategisch Plan dat masterprogramma's gekoppeld zouden moeten zijn aan de vier strategische thema’s. “Al ons onderwijs is gekoppeld aan goed onderzoek. En ons onderwijs is breder dan alleen de strategische thema’s”. Om die reden zal er ruimte blijven voor ongebonden onderzoek, los van de strategische thema’s.

Werkdruk
Een ander punt van zorg van de raad is de wijze waarop in dit plan met werkdruk wordt omgegaan. “Er wordt te weinig gekeken naar de oorzaken, maar naar noodhulp om mensen die werkdruk ervaren extra te begeleiden”, zegt studentraadslid Pepijn Lapidaire.  “Bovendien bestaat het gevoel dat de maatregelen top-down via leiderschap doorgevoerd worden”, vult studentraadslid Freek Geerligs aan.

Het bestuur zegt dat het belangrijk is om te kijken welke taken geschrapt kunnen worden in het kader van de werkdruk. Maar dat moet dan wel passen binnen een gezamenlijke lijn. Dat kan niet ieder voor zichzelf bepalen. Vandaar dat veel geïnvesteerd is in academisch leiderschap om dat in goede samenwerking voor elkaar te krijgen.

“Om goed te handelen, is het voor het bestuur belangrijk concreet te weten waar de werkdruk precies zit”, zei Kummeling. Studentraadslid Stephan Verhulst kwam meteen met een voorbeeld: “Als blijkt dat er meer studenten komen, zorg dan ook voor meer docenten of het verhogen van de ontwikkeltijd voor een cursus.”

Gebrek aan ambitie
De raad besprak nog een aantal andere thema's. Zo vindt de raad dat in voorliggende plan weinig aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Dit wijst op een gebrek aan ambitie op dit punt volgens de raad. Ook werd opgemerkt dat er de laatste jaren veel gesproken is over tijdelijke medewerkers, maar dat het afgesproken beleid niet zichtbaar is in het plan voor de toekomst. Ook werden er vragen gesteld over de relatie met de hogeschool Utrecht. Daarover is in het plan bijna niets terug te vinden, terwijl het wel voor de hand ligt om samen te werken.  

Ook was de raad verbaasd over het ontbreken van een visie op democratie binnen de universiteit. Voor een universiteit is het volgens de raad essentieel dat de inspraak op alle niveaus goed geregeld wordt. Een goede democratie is onlosmakelijk verbonden met de universiteit, aldus Stephan Verhulst.  “Democratie is een inderdaad belangrijk thema. De vraag is hoe je de inbreng van de gemeenschap het best georganiseerd krijgt”, zei Kummeling. Over de suggestie om daarbij ook de verkiezing van bestuursleden mee te nemen, is hij minder enthousiast. "Kijk maar hoe dat in België is gegaan. Dat wens ik ons niet toe. Een verkiezing zonder dat de gekozen bestuurder een mandaat heeft, werkt niet.”

Advertentie