College van Bestuur krijgt een student als adviseur

Het UU-bestuur bij de opening van het academisch jaar, geheel rechts rector Henk Kummeling. Foto DUB

Studenten die denken dat het UU-bestuur wel wat advies kan gebruiken over wat er leeft onder de Utrechtse studenten, kunnen zich in de komende maanden melden voor de functie van studentassessor.

Met de benoeming van zo’n studentadviseur wil het College van Bestuur ervoor zorgen dat het studentenperspectief beter wordt vertegenwoordigd in het universitaire beleid, zo zei rector Henk Kummeling vorige week tijdens een commissievergadering van de U-raad.

Geen verlengstuk
De studentassessor kan deelnemen aan alle vergaderingen van het College van Bestuur en heeft toegang tot alle informatie waarover de leden van het bestuur beschikken. De bedoeling is dat de studentassessor vooral wordt geraadpleegd over onderwijs- en studentenbeleid. Om die adviserende taak goed te kunnen vervullen moet de nieuw te werven student onder meer contact onderhouden met studentmedezeggenschappers en studentenorganisaties.

De invulling van de positie lijkt volgens Kummeling op die van de facultaire studentassessoren. “Het is een zelfstandige functie. Een studentassessor is geen hulpje van het College van Bestuur, maar ook geen verlengstuk van de raad.”

Draagvlak vergroten
Tot voor kort was er binnen het universiteitsbestuur weinig animo voor een student in het bestuur. Dat die opstelling veranderd is, bleek eind vorig jaar al uit de reactie van het UU-bestuur op de ‘sollicitatie’ van elf sympathisanten van raadspartij UUinActie.

In een interview met DUB sprak Kummeling zich eind december uit voor het aanstellen van een studentassessor: “Studenten komen met onderwerpen of invalshoeken waar bestuurders soms onvoldoende op bedacht zijn. Hun inbreng kan de besluitvorming verbeteren en daarmee het draagvlak van een besluit vergroten.”

Verkiezingen
De UU is na de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen de derde universiteit die een studentassessor toevoegt aan het bestuur. Vooralsnog gaat het om een pilot. Studentleden van de Universiteitsraad zijn positief over het voorstel. Tussen de raadsleden onderling was er wel discussie over de vraag hoe zo’n student-assessor gevonden moet worden.

UUinActie is de enige raadspartij die wil dat de nieuwe student-assessor verkozen wordt. Het is noodzakelijk om de hele universitaire gemeenschap te betrekken bij de benoeming van een student-assessor als het UU-bestuur echt graag wil dat zijn besluiten “breed gedragen” zouden worden, zo lichtte raadslid Freek Geerligs tijdens de commissievergadering deze week toe.

Nadelen
Rector Henk Kummeling is geen voorstander van verkiezingen voor functies waar geen daadwerkelijke bevoegdheden aan gekoppeld zijn, zo zei hij eerder in het DUB-interview van december. Hij wil ook geen gekozen studentassessor. In de commissie schetste hij de nadelen van een kandidaat die na een verkiezingsstrijd specifieke standpunten moet gaan waarmaken in een bestuur dat mogelijk genuanceerder over zaken denkt. 

Volgens de rector is het veel belangrijker dat een student-assessor de juiste ervaring en capaciteiten heeft om binnen het bestuursteam te kunnen functioneren. “Het zou merkwaardig zijn om de héle universiteit daarvoor te raadplegen.”

Samenstelling sollicitatiecommissie
Volgens Vuur-raadslid Marijn Baars kunnen de overige raadspartijen die redenering van de rector volgen. “Het nadeel van verkiezingen is dat de functie politiek wordt. Die politieke insteek is en blijft het domein van de medezeggenschap.”

Wel willen de raadspartijen dat de samenstelling van de sollicitatiecommissie anders wordt dan de het universiteitsbestuur voorstelt. In het plan van het UU-bestuur staat maar één studentlid vermeld, naast de rector, de directeur studentenzaken en de bestuurssecretaris. De raadsleden zien liever een bredere commissie met onder meer vertegenwoordigers van studentenverenigingen en studentenunie Vidius.

Ook moeten de bevoegdheden en de ondersteuning van een studentassessor nauwkeuriger omschreven worden en moet er sprake moeten zijn van een aanstelling van minimaal 32 uur, zo zei Baars.

Rector Kummeling sprak de verwachting uit dat overeenstemming bereikt moet kunnen worden tijdens de Universiteitsraad van 26 april. Voor die tijd kunnen de raadsleden nog een nieuw, concreter, voorstel verwachten. Daarna zou de wervingscampagne kunnen beginnen.

*Update 28 april 2021* 
In de universiteitsraadsvergadering van maandag 26 april bereikten de U-raad en het Universiteitsbestuur overeenstemming over de samenstelling van de benoemingscommissie. Die zal nu bestaan uit een student uit de Universiteitsraad, een vertegenwoordiger van studentenunie Vidius, een facultaire assessor, de algemeen directeur van de UU of de directeur studentenzaken en een vertegenwoordiger vanuit het College van Bestuur. Na een pilotfase van twee jaar zal worden bekeken of het nieuwe initiatief bevalt.

Advertentie