Collegegeldvrij besturen kan nog één jaar

Tijdens een bestuursjaar geen collegegeld betalen. Het kan nog één jaar, maar na het collegejaar 2014-2015 schaft het universiteitsbestuur de regeling af, ondanks de invoer van het leenstelsel.

Studenten in de Universiteitsraad vroegen het universiteitsbestuur donderdag om het collegegeldvrij besturen in stand te houden. Zo blijft de keuze voor een bestuursjaar aantrekkelijk, ook al wordt de basisbeurs afgeschaft. Het bestuur ging hier niet in mee.

De regeling werd van kracht in het begin van het studiejaar 2012-2013 om de gevolgen van de langstudeerboete op te vangen. Die is al even van de baan. De maatregel kan daarom geschrapt worden, vindt het bestuur.

Studentbestuurders hebben in de regeling de optie om zich uit te schrijven bij de universiteit met behoud van een bestuursbeurs. Zij verliezen daarmee wel het recht op studiefinanciering en gratis OV. Studentbestuurders kunnen voor maximaal één jaar gebruik maken van de optie.

Het universiteitsbestuur zegt dat maar weinig studenten gebruik maken van de regeling. Volgens de studenten in de U-raad wordt de regeling door de afschaffing van de basisbeurs een stuk aantrekkelijker. Studenten lopen toch al stufi mis door de overheidsmaatregel. Rector magnificus Bert van der Zwaan zei dat er al is besloten over de afschaffing. Hij ziet geen reden om daarop terug te komen.

Advertentie