Colleges gaan door, tentamens tegen het licht, mondkapjes in de gangen

Foto DUB

Ingeroosterde colleges, werkgroepen en ook promoties kunnen de komende weken gewoon in de UU-gebouwen plaatsvinden. Dat besluit moet bijdragen aan het behoud van de sociale binding tussen studenten en hun studievoortgang bevorderen, schrijft het UU-bestuur.

Het kabinetsbesluit laat het universitaire onderwijs op locatie ook toe. Onderwijsinstellingen zijn uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van dertig personen. Het UU-bestuur vindt wel dat docenten en studenten die vanwege hun eigen gezondheidssituatie of die van familie of huisgenoten niet naar de universiteit willen komen, daartoe ook niet verplicht zijn.

Grote tentamens aanpassen
Ook tentamens kunnen in principe gewoon doorgaan, maar gezien het snel stijgende aantal coronabesmettingen grijpt de universiteit wel in bij de grootschalige tentamens. Opleidingen moeten tentamens waar meer dan honderd studenten aan deelnemen óf online aanbieden óf opsplitsen in kleinere groepen óf uitstellen. Een thuisopdracht is als alternatief ook mogelijk.

Omdat dit organisatorisch behoorlijk wat vraagt, geldt dit voorschrift pas vanaf maandag 26 oktober. Maar opleidingen die hun tentamens voor die datum al willen aanpassen, kunnen dit nu al doen.

Studenten moeten minimaal twee dagen voor het tentamen te horen krijgen wat hen te wachten staat. Voor de komende weken staan er vele tentamens gepland in de Jaarbeurs, in sportcentrum Olympos en in het Educatorium. 

Coco's
De universiteit zegt maatregelen te blijven nemen om studenten veilig in de UU-gebouwen te kunnen ontvangen. Zo worden bij tentamens corona coördinatoren (coco’s) ingezet. Studenten en medewerkers wordt met klem gevraagd zich aan alle voorschriften te houden en aanwijzingen van de coco’s op te volgen. Dat dit niet altijd gebeurt, blijkt onder meer uit een artikel dat DUB deze week publiceerde.

De studieplekken in de Universiteitsbibliotheken en op andere plekken in UU-gebouwen blijven eveneens beschikbaar. Ook voor het gebruik van de studiewerkplekken gelden duidelijke voorschriften. “Als studenten zich niet aan de regels houden, zullen we niet aarzelen om in te grijpen”, waarschuwt het UU-bestuur.

Mondkapjes
Daarbij scherpt de universiteit het ‘dringende advies’ om een mondkapje te dragen aan. In een vorige mail stond dat het dragen ervan op “drukke” plaatsen “het uitgangspunt” moest zijn. Dat leidde tot veel discussie over de interpretatie van de boodschap.

Het nieuwe voorschrift is dat alle studenten en medewerkers die “zich verplaatsen” binnen UU-gebouwen, geacht worden een mondkapje te dragen. In de collegezalen zelf of bijvoorbeeld op een studieplek kan het mondkapje dus af, in de gang moet het weer op. In de persconferentie maakte het kabinet dinsdag duidelijk dat er op termijn een mondjeskapjesplicht gaat gelden in het gehele onderwijs.

Geen buluitreikingen op locatie
Bijeenkomsten en evenementen die niet direct gerelateerd zijn aan het onderwijs en onderzoek kunnen voorlopig niet in ‘fysieke’ vorm plaatsvinden. Daarbij betreft het symposia, lezingen, maar bijvoorbeeld ook buluitreikingen.

De universitaire horecagelegenheden in het Academiegebouw, in cultureel centrum Parnassos, in sportcentrum Olympos en op de campus van het University College gaan vier weken lang dicht. De UU-kantines blijven wel gewoon open.

App downloaden
Studenten en medewerkers krijgen opnieuw het verzoek om zoveel mogelijk thuis te studeren en te werken. Wie toch naar de universiteit komt, kan de zogenaamde UU-coronacheck doen. En tenslotte raadt de UU studenten en medewerkers met klem aan de nieuwe landelijke coronamelder-app te downloaden.

“Zo doen we met z’n allen wat we kunnen, zorgen we voor een veilig werk- en studieklimaat en voorkomen we dat we  zwaardere maatregelen moeten nemen en opnieuw panden moeten sluiten”, luidt de afsluiting van de mail.

Advertentie