Collegevoorzitter: In 2019 moet in elk faculteitsbestuur een vrouw zitten

“Het is niet van deze tijd dat in de gesprekken met vier faculteitsbesturen alleen mannelijke vertegenwoordigers aanwezig zijn”, zei Anton Pijpers dinsdag in de aula tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Hij wil daarom, mede geïnspireerd door een biascursus waarin (onbewuste) vooroordelen besproken zijn, in 2019 regelen dat alle faculteits- en departementsbesturen en alle commissies genderdivers zijn. Dat houdt in dat in al deze besturen minstens één man of één vrouw moet zitten. Voor grotere besturen en commissies geldt dat de samenstelling in 2020 tenminste voor 30 procent genderdivers is.

De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten. De meeste besturen bestaan uit vijf leden. In Utrecht hebben de faculteiten van Rebo en Bèta een vrouwelijke decaan. Van de veertien vicedecanen zijn er drie vrouw, van wie twee bij Sociale Wetenschappen en een bij Rebo. Met uitzondering van Rebo hebben de faculteiten een mannelijke directeur.

De vraag is hoe strikt Pijpers de genderdiversiteit gaat opleggen. Van de zeven faculteit bestaat de faculteit Diergeneeskunde als enige helemaal uit mannen. Bij Geesteswetenschappen en Geo zijn alleen de studentassessoren vrouw. Bij Geneeskunde is de beleidsadviseur onderwijs een vrouw. Onduidelijk is dus of Pijpers ook de studentenassessoren meetelt.

De meeste departementsbesturen hebben wel een gemengde samenstelling. Maar met name bij Geowetenschappen is er op dit terrein nog wel wat te doen. Drie van de vier departementsbesturen bestaan uitsluitend uit mannen. Ook bij Bèta worden verschillende departementsbesturen geleid door enkel mannen.

Het is nog niet duidelijk hoe het College van Bestuur de verandering wil doorvoeren. Tijdens de borrel na afloop werd gesuggereerd dat het meest waarschijnlijke is dat een bestuur met alleen mannen niet met een mannelijke opvolger kan komen als er iemand vertrekt.

Tags: Diversiteit

Advertentie