Collegevoorzitter Marjan Oudeman verlaat de universiteit in juli 2017

Marjan Oudeman geeft haar baan als collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht per 1 juli 2017 op. Dan verloopt haar eerste benoemingstermijn van vier jaar. Deze week heeft Oudeman laten weten geen tweede termijn te ambiëren.

De bekendmaking van haar vertrek komt enigszins onverwacht. Na de presentatie van het Strategisch Plan deze zomer leek ze met name de thema’s diversiteit, internationalisering en maatschappelijke focus van de universiteit te willen oppakken.

Aan de andere kant was ook bekend dat Oudeman last had van het cultuurverschil tussen het bedrijfsleven en publieke organisaties. Ze lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur vanwege nevenfuncties en problemen rondom declaraties.

Oudeman laat weten dat het niet gemakkelijk was om de knoop door te hakken  “De universiteit is een prachtige plek om te werken. Door mijn achtergrond in het bedrijfsleven kan ik een uitstekende bijdrage leveren op het grensvlak van universiteit en omgeving. Maar ik zet mijn ervaring in voor verschillende sectoren binnen de maatschappij. Aan de wisselwerking op het kruispunt van maatschappelijke sectoren wil ik meer tijd besteden dan nu mogelijk is.”

Ze ontkent niet dat de discussies over declaraties ook een rol hebben gespeeld. Oudeman: “Transparantie en integer handelen horen voorop te staan in publieke organisaties. Dat is terecht. Wel constateer ik dat sinds mijn komst naar Utrecht het functioneren van bestuurders in publieke functies verder onder een vergrootglas is komen te liggen. Dat is een fact of life, maar ik betreur het dat daarbij vaak geen ruimte is voor nuance en een eenzijdig beeld snel is neergezet.”

Vier jaar geleden werd Oudeman binnengehaald door Emmo Meijer, de voorzitter van de Raad van Toezicht, als een coryfee uit het bedrijfsleven met een breed maatschappelijk netwerk. Ze kwam van Akzo Nobel en had daarvoor lange tijd bij het staalbedrijf Corus gewerkt.

Oudeman introduceerde zich op DUB als iemand die veel waarde hecht aan medezeggenschap en het betrekken van mensen bij plannen. Dat heeft ze met name gedaan bij de de totstandkoming van het Strategisch Plan, waarbij veel ruimte was voor zowel studenten als medewerkers om mee te denken.

Daarnaast heeft ze zich sterk gemaakt voor een maatschappelijke zichtbaarheid van de universiteit. Een voorbeeld van die maatschappelijke samenwerking is de oprichting van het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium waarin drie universiteiten (UU, TU/e, RUG), NWO, het ministerie van EZ, de topsector chemie, Akzo Nobel, BASF en Shell samenwerken aan verduurzaming van energie.  

Een ander voorbeeld dat ze zelf als wapenfeit noemt is de samenwerking met de University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong. “Dit is een unieke samenwerking waarbinnen drie universiteiten uit verschillende mondiale stedelijke regio’s, hun kracht en expertise bundelen om zo gezamenlijk de impact van wetenschappelijk onderzoek op de stedelijke leefomgeving te versterken.”

Oudeman heeft haar aankondiging nu gedaan om de Raad van Toezicht voldoende tijd te geven een opvolger te vinden. Ze zal haar werk als collegevoorzitter gewoon voortzetten tot 1 juli 2017.

Advertentie