Collegevoorzitter UU verliest privilege om lintjes op te spelden

In 2012 mocht toenmalig collegevoorzitter Yvonne van Rooy zeven lintjes opspelden onder meer bij Hans Clevers, foto Wieke Eefting

Vanaf deze koningsdag mag de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht geen lintjes meer opspelden. Dit privilege is voortaan alleen nog voorbehouden aan burgemeesters, commissarissen van de koning of een minister.

Het Kapittel voor de Civiele Orden dat onder meer de aanvragen voor een koninklijke onderscheiding toetst, heeft hiertoe besloten. Het Kapittel kreeg steeds vaker het verzoek van organisaties om zelf de onderscheidingen te mogen uitreiken. Dat vindt de organisatie een onwenselijke ontwikkeling. “Het opspelden van de versierselen door de voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit kan de indruk wekken dat het om een universitair eerbewijs gaat,” stelt de voorlichtster van de Kanselarij der Nederlandse Orden.Dat terwijl een Koninklijke onderscheiding een onderscheiding is voor "bijzondere verdiensten te algemene nutte". Vandaar dat is besloten dat vanaf dit jaar alleen nog de burgemeester, de commissaris van de koning of een minister een lintje mag opspelden.

De collegevoorzitter mag wel in het stadhuis de decorandus toespreken om de waardering van de universitaire gemeenschap te verwoorden, zegt de voorlichtster, maar de uitreiking en de daarbij passende woorden over de relevante maatschappelijke verdiensten, moet door de burgemeester geschieden.

Hiermee vervalt een lange traditie aan de Universiteit Utrecht. Sinds de jaren zeventig spelt de collegevoorzitter in het Academiegebouw de koninklijke onderscheidingen op van medewerkers van de UU. In plaats van deze ceremonie wordt er een speciale receptie gehouden waar de UU-gedecoreerden in het zonnetje worden gezet.

De Koninklijke onderscheidingen worden de dag voor Koningsdag uitgereikt. Dit jaar is dat op vrijdag 25 april.

Advertentie