Columnwedstrijd over ondeugden in de economie

Als je bankdirecteuren vrij hun gang laat gaan, is dat dan uiteindelijk ook goed voor de maatschappij?  Dat is het thema van de columnwedstrijd die DUB samen met Studium Generale en het Descartes Centre organiseert in het kader van de Nacht van Descartes op 11 november.

De bekende Rotterdamse arts en filosoof Bernard Mandeville schreef  in 1714 het gedicht The Fable of the Bees met een tot de dag van vandaag heftig bediscussieerde ondertitel: Private vices, Public Benefits. Hij houdt het publiek de paradox voor van het enerzijds opkomen van het eigenbelang versus het algemeen belang. Bijen volgen hun eigenbelang, maar samen leveren zij heerlijke honing. Hoe zit dat bij mensen? Kunnen onze individuele passies en driften ook bijdragen aan het algemeen goed of moeten deze juist gestuurd worden?

Het essay van Mandeville is hoogst actueel. In de nasleep van de bankencrisis van 2008 worstelen wij nog steeds met zijn paradoxen. In  hoeverre zijn de menselijke ondeugden de oorzaak van de huidige crisis? En wat betekent dat voor de economie? Misschien zijn die ondeugden wel nodig om de economie vooruit te helpen, zoals bij de bijen.  Moeten we de menselijke passies maar gewoon op hun beloop laten, of zit de sleutel voor voorspoed verborgen in een succesvolle (politieke) sturing van onze driften?

Dit zijn thema’s die aan de orde komen op de Nacht van Descartes op 11 november in het Academiegebouw. Tal van deskundigen houden een lezing en er is een debat tussen de auteur Arnon Grunberg en economisch historica Deirdre McCloskey over haar monumentale werk The Bourgeois Virtues.

In het kader van dit thema is er dus ook een columnwedstrijd. Opdracht luidt een column te schrijven tussen de 400 en 600 woorden naar aanleiding van het citaat van Mandeville uit zijn  The Fable of the Bees: “Fools only strive./To Make a Great an Honest Hive.” Hoe kijk jij daar tegenaan? Verwerk dit in een column en stuur die voorzien van naam en telefoonnummer voor 3 november naar  info@sg.uu.nl.

De bekroonde column wordt gepubliceerd op DUB en de auteur krijgt bovendien een prijs bestaande uit boekenbonnen ter waarde van 250 euro. De winnende column wordt op maandagavond 11 november op de Nacht van Descartes bekendgemaakt en voorgedragen, als voorzet voor discussie tussen Grunberg en McCloskey.

Advertentie