Columnwedstrijd over verslaving

Copyright: Katharina Levy/Photocase.com

Is verslaving een ziekte of komt het voort uit een (foute) persoonlijke keuze? Dat is het thema van de columnwedstrijd die Studium Generale, het Descartes Centrum en DUB organiseren in het kader van de Nacht van Descartes.

"Een 'verslaafd brein' bestaat niet, alleen verslaafden die slechte keuzes maken." Dat stelt Harvard psycholoog Gene Heyman in zijn boek Addiction: A Disorder of Choice (2009). Hij vindt dat verslaving geen chronische ziekte is, je kunt er immers op eigen kracht van af komen. Er zijn veel mensen die gedurende een periode in hun leven veel alcohol of drugs tot zich nemen en erin slagen de verslaving te overwinnen. Deze 'spontane genezingen' komen bij weinig andere aandoeningen voor, dus is verslaving geen ziekte.

Studenten en medewerkers van de UU en het UMC worden nadrukkelijk uitgenodigd om een column over dit thema in te zenden. Ook anderen geïnteresseerden mogen hun bijdrage insturen. De opdracht is om te reageren op de stelling: Verslaving is geen ziekte, maar een keuze. Dat kan vanuit verschillende vakgebieden. De mening kan onderbouwd worden met politieke, ethische of maatschappelijke argumenten.

De columnwedstrijd wordt gehouden in het kader van de Nacht van Descartes die op 25 oktober in de Gertrudiskapel plaatsvindt. Het thema van deze nacht is eveneens verslaving. Moet je verslaving zien als een medisch probleem of als cultureel verschijnsel? Verschillende deskundigen zullen hierover een lezing houden. Tijdens deze nacht wordt de winnaar van de columnwedstrijd bekend gemaakt.

De column moet tussen de 400 en 600 woorden zijn en uiterlijk op zondag 21 oktober binnen zijn, voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de auteur. Je kunt hem sturen naar info@sg.uu.nl. De bekroonde column wordt gepubliceerd op DUB en de auteur krijgt bovendien een prijs bestaande uit boekenbonnen ter waarde van 250 euro.

Advertentie