Corona-korting voor vertraagde niet-Europese student

Internationale studenten bij hun introductie vorig jaar op het Janskerkhof, Foto DUB

Door de coronacrisis lijkt het onvermijdelijk dat sommige studenten vertraging zullen oplopen. Dat is vooral zuur voor laatstejaars. Wie plannen had om voor de zomer af te studeren, zal zich door corona in september mogelijk opnieuw moeten inschrijven.

Niet voor niets trekt het kabinet 200 miljoen euro uit om gedupeerde laatstejaars tegemoet te komen: wie tussen september 2020 en eind januari 2021 een hbo-diploma (associate degree, bachelor of master) of wo-masterdiploma behaalt, krijgt drie maanden collegegeld terug. Voor studenten van universiteiten en hogescholen is dat 535 euro.

Tienduizend euro
Die 535 euro is voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan de lage kant. Zij betalen immers niet het wettelijk collegegeld – momenteel 2.083 euro per jaar – maar het zogeheten instellingstarief. Dat kan gemakkelijk oplopen tot wel tienduizend euro of meer.

Daarom hebben sommige instellingen uit eigen beweging besloten om vertraagde niet-EER studenten vanaf 1 september voor enkele maanden een lager tarief in rekening te brengen. Deze korting geldt niet voor iedereen. Alleen laatstejaars bachelor- en masterstudenten, die zonder de coronacrisis wél dit jaar waren afgestudeerd, komen in aanmerking.

Korting
Aan de UU is de compensatie voor deze groep een van de maatregelen die de universiteit neemt om het financiële leed voor studenten te verzachten. Laatstejaars niet-EER studenten betalen slechts het reguliere collegegeld voor de maanden die zij extra moeten studeren.

Bij de Universiteit Twente mogen deze studenten na de zomer nog maximaal 5 maanden tegen het wettelijk collegegeld studeren, schrijft universiteitsblad U-Today. Bij de TU Delft krijgen ze tot 3 maanden de tijd om hun opleiding met dezelfde korting af te ronden. Dat geldt ook voor de TU Eindhoven, al moet elke student daar wel eerst langs de examencommissie voor een individueel advies.

Of er ook hogescholen zijn die hun internationals op deze manier tegemoetkomen, is niet bekend. De Vereniging Hogescholen kan desgevraagd geen voorbeelden noemen.

Studenten van buiten de EER die in Nederland willen studeren moeten vaak diep in de buidel tasten. De onderlinge verschillen in het instellingstarief per opleiding zijn groot. Een bachelor geneeskunde bijvoorbeeld kost 20 duizend euro per jaar in Utrecht en tot 32 duizend euro in Maastricht.

Advertentie