Coronablog: UU werkt aan scenario's om terug te keren naar normale gang van zaken (blog gesloten)

Hoe dicht mogen studenten op elkaar zitten als colleges weer live worden gegeven? Foto DUB

Donderdag 9 april

- Ook de Universiteit Utrecht denkt na over hoe het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering straks weer geleidelijk aan terug naar normaal kunnen, mocht het kabinet na 21 april de teugels laten vieren. Er zijn vier werkgroepen in het leven geroepen die nu al actief zijn en zich bezighouden met de vraag hoe de UU weer op ouderwetse wijze aan de slag kan en voor het geval het coronavirus weer om zich heen grijpt, weer terug naar nu kan.
Elke werkgroep buigt zich over een bepaald onderdeel. Zo is er de werkgroep Bedrijfsvoering die zich onder meer bezighoudt met het op verantwoorde en veilige wijze van het opstarten van de bedrijfsvoering. Zo moet ze bijvoorbeeld bedenken dat de waterleidingen doorgespoeld moeten worden om legionella te voorkomen. En zich buigen over de vraag of iedereen weer in één keer kan terugkeren of dat er nog speciale voorzieningen getroffen moeten worden. 
De werkgroep Onderwijs buigt zich onder meer over de aanpak van studievertraging en de werkgroep Onderzoek kijkt niet alleen welk onderzoek vertraging heeft opgelopen, maar ook hoe promoties ingehaald gaan worden. Zo is de Aula en de Senaatszaal vanaf het nieuwe academische jaar tot en met het einde van 2020 al gereserveerd hiervoor zo staat te lezen in het verhaal of promovendi een digitale promotie de voorkeur geven boven promoveren in de Senaatszaal.
De vierde werkgroep houdt zich bezig met onder meer de financiële gevolgen van de coronacrisis op het huishoudboekje van de UU. Hoewel de UU in 2019 nauwelijks heeft ingeteerd op haar reserves door een aantal grote meevallers, houdt de UU er rekening mee dat het dit en komend jaar wel eens minder goed zal gaan met de financiën door onder meer de verwachte recessie.

- Zorgen over de online surveillance van de UU? Het universiteitsbestuur belooft haar beleid zo snel mogelijk uiteen te zetten op haar website zodat duidelijk is waarom soms voor online proctoring gekozen wordt. Ook zal ze daar ingaan op rechten en plichten van de student en de universiteit. IN een verhaal van DUB werd gezegd dat de basis van controle vertrouwen is.

- De Universiteit Utrecht hoopt dat haar studenten zich opgeven bij het Delftse initiatief Kiezen in quarantaine om studiekeuzers te helpen bij hun keuze. Nu meeloopdagen en kijkjes op de universiteit niet mogelijk zijn, kan een gesprek met een ‘echte’ student wellicht helpen om een goede keuze te maken.

- De Utrechtse initiatiefnemers Iris en Sander die scholieren helpen bij hun schoolwerk zoeken ook nog studenten die middelbare scholieren bijles willen geven. Inmiddels hebben zich al duizend studenten aangesloten bij Studenten helpen Scholieren. Digitaal lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van Onderwijs en een aantal onderwijsorganisaties. Het initiatief van Iris en Sander is inmiddels genomineerd voor de Young Impact Award. Er zijn 18 initiatieven genomineerd.

Bovenstaande nieuwsfeiten komen onder meer uit de corona-update nieuwsbrief die het universiteitsbestuur aan al haar studenten en werknemers stuurt. Tot vorige week gebeurde dit drie keer per week, maar nu de belangrijkste zaken geregeld lijken, komt de nieuwsupdate nog maar één keer per week. De brief komt vlak voor de paasdagen waarin de universiteit van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april gesloten is. Het college drukt alle thuiswerkende werknemers op het hart om toch vooral niet bezig te zijn met het werk in het lange paasweekend, omdat de scheidslijn tussen privé en werk nu nauwelijks meer bestaat en vele werknemers ook nog thuis hun kinderen moeten scholen of voor zieken moeten zorgen.

Vrijdag 3 april

- Hoewel de meeste medewerkers deze week thuis zitten, heeft de UU besloten de reiskosten over april gewoon door te betalen. Als medewerkers via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden een extra aanvulling op hun reiskosten kregen, loopt die ook gewoon door. Halverwege deze maand wordt bekeken of er voor de maand mei andere regels komen, zo schrijft het universiteitsbestuur vrijdag in een mail aan medewerkers en studenten.

- In dezelfde mail wijst de UU erop dat studenten en medewerkers zoveel mogelijk gebruik moeten maken van bestaande kanalen zoals Blackboard en Microsoft Teams. Er wordt sterk afgeraden om via persoonlijke mailaccounts of whatsapp te communiceren. Ook het gebruik van het populaire videoplatform ZOOM, dat niet door de universiteit wordt ondersteund, is problematisch. ‘Het is bij het gebruik van ZOOM goed om je te realiseren dat er privacyrisico's zijn die nog niet zijn opgelost’, zo is te lezen op een website van de ict-ondersteuners van Educate-It.

- Het Centraal Stembureau heeft besloten dat er in de eerste week van juni verkiezingen zullen plaatsvinden voor de studentzetels in de U-raad en faculteitsraden. Ook voor de medewerkerszetels die in enkele faculteitsraden vacant zijn, kan dan gestemd worden. Studentenpartijen hadden de afgelopen weken onenigheid over de vraag of de verkiezingen in tijden van corona wel door konden gaan.

- De Summerschool Junior gaat deze zomer niet door. De organisatie vindt het gezien de huidige situatie rondom het coronavirus niet verstandig om de voorbereidingen te starten. De afgelopen jaren maakten zo’n 500 leerlingen in de zomermaanden kennis met wetenschap en met de universiteit. Er wordt nog onderzocht of er een kleiner programma kan worden aangeboden.

Woensdag 1 april

- Het kabinet heeft de maatregelen tegen het coronavirus verlengd tot en met 28 april. Dus alle horeca, theaters en onderwijsgebouwen blijven tot die tjid gesloten. Ook studie- , studenten- en sportvereningen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren. De Universiteit Utrecht maakte al eerder bekend het onderwijs tot de zomervakantie online voort te zetten. Dit om studenten en docenten duidelijkheid te geven. Alleen voor practica en coschappen of andere stages worden er wellicht uitzonderingen gemaakt. De UU komt binnenkort met meer informatie hierover. Tot 1 juni blijven alle gebouwen van de UU dicht.

Tijdens de persconferentie van 31 maart over het voorzetten van de maatregelen, zei premier Rutte: “We gaan door een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd”. Het aantal patiënten groeit nog steeds en honderden mensen overlijden aan het virus.  Rutte hoopt dat het inmiddels tot iedereen doordringt dat het virus gevaarlijk is, ook tot de laatste jongeren die zich nog onkwetsbaar wanen.

- Gisteren was de eerste volledig digitale promotie aan de Universiteit Utrecht. Jingyang Liu van de Utrecht University School of Economics verdedigde achter zijn laptop zijn proefschrift. Hij werd bijgestaan door twee paranimfen en alle 'opponenten' zaten er keurig bij in hun werkkamer. De pedel had voor het sluiten van de gebouwen haar officiële kledij nog kunnen meenemen, wat een authentiek tintje gaf aan de promotie.

Dinsdag 31 maart
- Een student technische natuurkunde van de TU Eindhoven slaat alarm: hij maakt zich zorgen over zijn privacy als hij thuis een tentamen maakt terwijl hij wordt gefilmd.

Het zogeheten proctoring moet tentamenfraude voorkomen: via de camera van telefoon of computer kan de opleiding controleren of studenten zich wel aan de regels houden. Maar wat gebeurt er met hun persoonlijke data? Kunnen die worden ingezien door het Amerikaanse bedrijf dat de proctoring-software levert?

In een 18-delig draadje op twitter uit de student zijn zorgen. De universiteit heeft inmiddels gereageerd: studenten die ervoor kiezen om niet aan de toetsen deel te nemen krijgen een alternatief. 

- Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen stellen voor om studenten de rest van dit academisch jaar alleen nog maar een ‘voldoende’ of een ‘onvoldoende’ te geven. Daardoor behouden studenten hun huidige cijfergemiddelde en krijgen docenten meer ademruimte bij het nakijken. Door de coronacrisis voelen veel studenten en docenten zich overbelast, en die druk moet van de ketel, vindt studentfractie Democratische Academie Groningen (DAG) van de universiteitsraad van de RUG.

De studentfractie is een petitie gestart en wil deze aanbieden aan minister Van Engelshoven en universiteitenvereniging VSNU. Op dit moment staat de teller op 256 handtekeningen.

- De Uithoftram gaat vanaf woensdag 1 april in de spitsuren weer rijden. Er is meer ruimte in de tram om afstand van elkaar te houden dan in een bus, en zo kunnen zorgmedewerkers die op het USP moeten werken beter gebruik maken van het OV. De tram 22 rijdt richting Utrecht CS tussen 6:35 en 8:50 en 14:35 en 18:05, en richting USP tussen 6:46 en 8:57 en 14:27 en 18:27 uur.

- Studenten woonachtig in De Uithof mogen tot 31 mei gratis parkeren op parkeerplaats 'P7 - Jenalaan', nabij het terrein van Diergeneeskunde. Eerder was het bericht dat dat tot en met 5 april zou mogen, maar omdat het universitaire onderwijs tot de zomer vrijwel volledig digitaal zal plaatsvinden, mogen de studenten er nu langer gratis hun auto zetten.

Maandag 30 maart
- In een interne informatiemail van maandagmiddag laat het universiteitsbestuur weten geen nieuwe maatregelen af te kondigen. Mogelijk komen die woensdag afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie van het kabinet op dinsdag.

Wel laat het universiteitsbestuur weten in VSNU-verband druk bezig te zijn met het uitwerken van een aantal vraagstukken die landelijk spelen. Dat gaat onder andere over een overgangsregeling van bachelor naar master, voortgang en compensatie bij vertraging van (experimenteel) onderzoek en verkiezingen in de medezeggenschap.

Samen met het Centraal Stembureau en in overleg met de Universiteitsraad wordt er een voorstel gemaakt voor de verkiezingen. Vorige week schreef DUB al over de studentenpartijen in de U-raad, die elk een andere visie hebben op het (al dan niet) uitvoeren van deze verkiezingen. De verkiezingen voor studentleden van de U-raad en de faculteitsraden zijn in ieder geval uitgesteld. Ze hadden 20 tot en met 22 april moeten plaatsvinden.

- Docenten kunnen vanaf vandaag dagelijks korte webinars volgen om de voorbereiding van onderwijs in periode vier te helpen versoepelen. In de webinars krijgen docenten didactische en praktische tips van diverse deskundigen en is er ruimte voor vragen.

- Broodje Ben staat nog dagelijks in De Uithof om hun broodjes te verkopen. Ze zijn open van 11.30 tot 15.00 uur en staan tegenover de Universiteitsbibliotheek.

- Studentenkoor Dekoor heeft vanuit huis hun versie van het lied Send Me On My Way van Rusted Root opgenomen en samengevoegd in één video. Leden van het koor namen hun zang individueel op met hun telefoon of een meer professionele microfoon, in hun keuken, woonkamer of tuin. Het koor laat onder de video weten: "Al onze repetities en shows zijn afgelast en de wereld lijkt stil te staan. Muziek blijft echter voortleven, ook al zingen we niet in elkaars fysieke aanwezigheid. Samen zijn is nu niet mogelijk, maar verbinding maken met elkaar is dat nog wel. Muziek helpt ons, en hopelijk jou ook, om elkaar te raken en te bemoedigen in deze onzekere tijden."

 

Vrijdag 27 maart
- Studenten woonachtig aan de Cambridgelaan hebben vrijdagavond een open raamfeest georganiseerd om de moed erin te houden. Verschillende studentenhuizen, vooral in de hoogbouw, gooiden gezellige lampjes uit hun ramen en zetten hard de muziek aan om een feestje op gepaste afstand te houden.

- Verreweg het meeste onderwijs blijft de rest van het academisch jaar online plaatsvinden. Dat schrijft het universiteitsbestuur vandaag in een mail aan studenten en medewerkers. Alleen voor vakken die fysieke aanwezigheid vereisen, bijvoorbeeld practica en stages, komen mogelijk uitzonderingen. Dat wordt uiterlijk 6 april bekendgemaakt. Eerder was gesteld dat in ieder geval tot 1 juni geen onderwijs in collegezalen zal plaatsvinden. 

- Studenten op het Amsterdamse studentencomplex Uijlenstede werden door de politie op Facebook gemaand op te houden met hun feestjes. Bewoners zijn nu boos en willen een klacht indienen. Het enige wat er volgens hen gebeurde was dat er muziek werd gemaakt op balkons, net zoals Italianen in quarantaine dat doen. De Utrechtse verhuurder SSH schrijft op haar website dat huisfeestjes op studentencomplexen "een no-go" zijn. Op Facebook prijst de SSH een studentenhuis in het IBB die deze poster verspreidt onder andere huizen.

ibb.jpg

- Veel lieve acties weer vandaag. Het Universiteitsfonds heeft een succesvolle crowdsource-actie voor studenten in nood en de faculteit Bètawetenschappen leverde steriele handschoenen aan het UMC Utrecht.


- Terug in Nederland blikt de Utrechtse docent Marie-Louise Glebbeek terug op een bewogen week waarin ze lange tijd met dertien studenten vast leek te zitten in Guatemala. Na een ontsnapping via Mexico loodste ze haar groep terug naar Nederland. "Ik functioneer redelijk goed in gespannen situaties."


Donderdag 26 maart

- De jarige Universiteit Utrecht heeft vandaag haar collega’s van het UMC Utrecht getrakteerd. Dit om de collega’s in de gezondheidszorg die nu keihard moeten werken, te bedanken. Dat schrijft het College van Bestuur vandaag in een e-mail aan alle studenten en werknemers. Ook zij krijgen een bedankje voor het draaiende houden van de universiteit en het onderwijs onder deze bijzondere omstandigheden.

Normaal is de Dies Natalis een feest dat in de Domkerk wordt gevierd. De hoogleraren trekken hun toga’s aan, studenten hun beste bestuurspak waarna toespraken volgen van een speciale gast en eredoctoraten in het zonnetje worden gezet. De viering wordt afgesloten met een samenzang en natuurlijk een borrel. Dit jaar is alles anders. Het niet vieren is een grotere breuk met een universitaire traditie dan alleen het afschaffen van het Io Vivat door een nummer dat de huidige sfeer van de UU beter weergeeft. Op dit lied, dat vandaag voor het eerst gezongen zou worden, moet nog even worden gewacht nu het verjaardagsfeestje is afgelast. In een interview met DUB legt rector Henk Kummeling uit waarom een nieuw lied broodnodig is.

https://twitter.com/DoenjaHertog/status/1243212177491800064?s=20

Behalve een traktatie voor de zorgverleners in het academische ziekenhuis, heeft de UU vanmiddag de Engelstalige website #UUgotthis gelanceerd. Op deze website staat een greep van verhalen van de afgelopen twee weken – de start van de coronacrisis. Onder andere staat er een interview met één van de vier bedenkers van de hashtag, Marij Swinkels van de Faculteit Rebo. #UUgotthis is geadopteerd door de gehele universiteit als teken van eenheid voor alle UU’ers en als teken dat alle UU’ers er voor elkaar zijn. Daarnaast kun je struinen door verschillende tabbladen en hier ook vijf verhalen tegenkomen van DUB onder het kopje Our (off)campus reporters.

Woensdag 25 maart
- Zoals viel te verwachten na de nieuwe maatregelingen die het kabinet maandagavond bekendmaakte, zal al het onderwijs van alle Nederlandse universiteiten online aangeboden worden tot 1 juni. De Universiteit Utrecht houdt de mogelijk open dat na die datum fysiek onderwijs weer mogelijk is. Dit betekent dat de start van blok 4 in de online-periode valt. Komende vrijdag (27 maart) komt de universiteit met aanvullende informatie zoals over de practica en toetsing in blok 4.

- Ook alle werknemers moeten langer vanuit huis werken tot 1 juni. Voor degenen die hiervoor nog spullen nodig hebben van hun werkplek op de Universiteit Utrecht wordt gekeken naar mogelijkheden waarover later nog bericht komt. Ook kunnen accessoires worden aangeschaft om het thuiswerken te faciliteren. Hierover komt vrijdag meer informatie. Voor 6 april krijgen werknemers die níet thuis kunnen werken omdat ze bijvoorbeeld op kinderen moeten passen, bericht hoe de UU hiermee omgaat. Tot 6 april zijn er geen gevolgen voor verlofdagen of salaris.

- Promovendi die door de coronacrisis in de knel komen met deadlines en andere onderzoekers met een tijdelijk contract, krijgen binnenkort bericht hoe ze hiermee moeten omgaan. Het College van Bestuur wil voor al deze mensen een universiteitsbrede regeling. Gekeken wordt of er ook een landelijke afspraak gemaakt kan worden.

-Wie voor 1 juli zijn promotie zou hebben, wordt persoonlijk benaderd. De promoties die gepland stonden tot 6 april zijn afgelast, maar nu de periode langer gaat duren, wil het universiteitsbestuur bekijken of deze in digitale vorm gehouden kunnen worden. Dit zou ook kunnen gaan gelden voor oraties en afscheidscolleges.

- Geplande evenementen van de universiteit die voor 1 juli zijn georganiseerd worden afgelast als hiermee annuleringskosten voorkomen kunnen worden. Is dit niet aan de orde dan kan op een later moment beslist worden of een evenement moet worden afgelast.

- De verkiezingen voor de universiteitsraad zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. De vraag is nu of er dit jaar nog wel gestemd kan worden. Daarover is onenigheid ontstaan tussen de vier studentenpartijen. Drie partijen denken dat het beter is om voor één keer geen verkiezingen te houden en de huidige zetelverdeling aan te houden. Maar UUinActie vindt dat geen goed idee. De medezeggenschap vergadert door, maar wel online.


Dinsdag 24 maart
- Meet the professor wordt Stream the professor. Nu alle scholen dichtgaan, is het niet mogelijk om als hoogleraar van de UU op bezoek te gaan op de basisschool. Om de 3600 kinderen van groep 6 tot en met 8 toch kennis te laten maken met het werk van een hoogleraar, gaan de bijeenkomsten online plaatsvinden. Maar de professoren gaan niet elk een videoverbinding aan met hun klas. De komende woensdagen staat steeds één hoogleraar centraal aan wie alle kinderen een vraag kunnen stellen. Behalve de kinderen kan feitelijk iedereen meekijken. Omdat het een livestream is, kunnen kinderen de professor ook vragen stellen. De eerste professor is Debbie van Baarle, geneeskundehoogleraar ‘Immunologie van vaccinaties, in het bijzonder van strategieën voor virale infecties’. De livestream start morgen om 11 uur op dit kanaal.


Maandag 23 maart
- Studenten van het University College Utrecht zijn een Facebookpagina begonnen voor vertalingen van berichten van de NOS over de coronacrisis. De likes stromen binnen.

- Hoewel de Spar sinds vandaag is gesloten, blijft de Primera in De Uithof open. De winkel heeft wel de openingstijden aangepast. Op werkdagen is de winkel nu geopend tussen 12 en 17 uur.

- Broodjeszaak Eat Out was vorige week gesloten, maar is nu weer open. De openingstijden zijn aangepast (dagelijks open van 11:00 tot 20:00, ook in het weekend) en je kunt er enkel afhalen. Mert, mede-eigenaar van de winkel, zegt: "Eerder had je ineens een afhaalvergunning nodig om open te mogen blijven, maar dat is nu niet meer nodig." De zaak serveert nu ook Indiase curries.

- Bewoners van het Utrecht Science Park mogen tot 5 april gratis parkeren op parkeerplaats ‘P7-Jenalaan’ (zie afbeelding). Normaal gesproken betaal je het maximale dagtarief van 18 euro om je auto op één van de parkeerplaatsen van de UU te parkeren. Omdat studenten vooral in hun kamer blijven en hun auto dus permanent op een parkeerplaats hebben staan, wil de UU de bewoners tegemoet komen.

Vrijdag 20 maart
- In een mail aan alle studenten en medewerkers laat de UU weten dat eerstejaars studenten die vanwege de coronacrisis er niet in slagen hun bsa te halen toch door mogen naar het tweede jaar. Maar dat betekent nog niet dat álle eerstejaars aanspraak maken op uitstel.

- In dezelfde mail stelt de UU eerder duidelijkheid te geven over de vraag of ook in blok 4, dat op 20 april begint, het onderwijs online zal plaatsvinden. Uiterlijk vrijdag 27 maart wordt daarover besloten.

- Internationale studenten en medewerkers die in deze bange tijden nog in Utrecht verblijven kunnen via het Facebook-platform UU Social Distancing Support International Students & Staff steun bij elkaar zoeken. Op het platform bieden zich nu ook Nederlandse studenten en medewerkers aan om taalbuddy te worden, zodat online het Nederlands kan worden bijgespijkerd.

- University Spar in de Uithof sluit vanaf volgende week voor onbepaalde tijd de deuren vanwege het virus. Omdat de onderwijsinstellingen gesloten zijn en mensen zoveel mogelijk binnen blijven, loopt de klandizie terug. Dit weekend is de kleine supermarkt nog open op de reguliere tijden.

Donderdag 19 maart
- In een mail aan alle studenten en medewerkers laat het universiteitsbestuur weten nog geen beslissing te willen nemen over de manier waarop in blok 4 vanaf eind april college wordt gegeven. De universiteiten van Leiden en Maastricht kondigden eerder vandaag aan om tot de zomer geen fysiek onderwijs meer te geven. De UU zegt landelijk overleg hierover af te wachten. Uiterlijk 6 april komt er duidelijkheid. Docenten wordt wel gevraagd om vast na te denken over online methoden voor de vakken in dat blok.

- De dertien studenten Culturele Antropologie die samen met een docent vastzitten in Guatemala maken het goed. Al lijkt een snelle terugreis er op dit moment niet in te zitten, zo laat docent Marie Louise Glebbeek aan DUB weten. Ze maakte deze foto van de studenten die hun ervaringen bediscussiëren als groepsopdracht.studentenguatemala2.jpg

- Diergeneeskunde heeft gisteren vanwege het coronavirus enkele aanpassingen gedaan in de klinieken. Zo is het dierenziekenhuis nog wel 24/7 bereikbaar, maar alleen voor spoedgevallen. Ook moet iedereen aanbellen en staat de deur dus niet meer open. Niet-spoedeisende zorg wordt alleen geboden voor dieren waarbij uitstel van behandeling een ernstig negatief effect op de gezondheidstoestand kan hebben. De noodzaak hiertoe wordt beoordeeld door specialisten. Een dier mag nu ook nog maar door maximaal twee personen worden gebracht of bezocht. De eigenaren mogen geen klachten hebben die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.

-De Uithof mag dan momenteel een spookstad zijn maar Foodtruck Tour de La Frite staat nog gewoon op het Coïmbrapad tegenover de universiteitsbibliotheek. Omdat vooral de bewoners van De Uithof graag een patatje lusten, blijven ze langer open dan normaal, namelijk tot 19.00 uur.

- Rector Henk Kummeling spreekt studenten toe via een videoboodschap op Facebook. Hij complimenteert de studenten voor de bijzondere initiatieven om anderen te helpen en verhaalt over positieve geluiden over het online onderwijs.- Heb jij dat weer! Ben je afgestudeerd maar kan er geen feestelijke uitreiking plaatsvinden. De Universiteit Utrecht bekijkt op dit moment hoe ze dit gemis aan een feestje kunnen compenseren. Gedacht wordt om een ‘feestelijk moment’ te organiseren wanneer dat weer is toegestaan, laat de persvoorlichter van de UU weten. Afgestudeerden krijgen hierover bericht. Je bul kan níet naar huis worden gestuurd. Afgestudeerden kunnen via mijnDUO wel zelf digitaal een verklaring van afstuderen downloaden.

- Gewoonlijk breken nu de maanden aan waarop studiekiezers naar de universiteit komen voor hun verplichte matchingsdag. De faculteiten lossen het fysieke probleem op door – indien gewenst – online activiteiten te organiseren. Alle studiekiezers krijgen hierover een mail van de gekozen opleiding. De selectieprocedure bij selectieve bachelor- en masteropleidingen en opleidingen met een numerus fixus lopen nauwelijks averij op. Bijna alle gesprekken en bijeenkomsten zijn geweest. Alleen de master die opleidt tot arts en onderzoeker, Summa, komt in de problemen omdat de procedure vorige week gepland stond. De opleiding gaat haar toekomstige studenten nu via proctoring toetsen. Proctoring? De term zal vaker langs komen. Het betekent dat je studenten die online een toets maken, ook online in de gaten kan houden.

- Docenten met vragen over hun online onderwijs, kunnen vanaf vandaag elke ochtend terecht bij een Q&A-sessie van het Centre for Academic Teaching (CAT) op de teamsite. “Wij merkten dat veel docenten met vragen zitten of dat ze het prettig vinden om ervaringen uit te wisselen. Dat zag je bijvoorbeeld op twitter”, vertelt Rik Vangangelt van het CAT. Vanochtend was Sanne Frequin te gast. Zij gaf deze week een werkcollege aan dertig studenten zoals ook te lezen is op DUB. Deze ochtend waren er 53 geïnteresseerden in de chatbox. Na een kort interview konden de docenten persoonlijke vragen stellen naar aanleiding van het gesprek, maar ook technische vragen kwamen aan bod. Morgen is het de beurt aan Leonie Heres van de faculteit Rebo. De gesprekken vinden plaats om 10 uur in de ochtend en zijn te bereiken via de site van CAT.

- Vanaf vrijdag 20 maart rijdt er geen tram meer tussen het Utrecht Science Park en Utrecht Centraal Station. Dat is een van de aanpassingen in de dienstregeling die vervoersmaatschappij U-OV heeft aangekondigd. Aangeraden wordt om gebruik te maken van buslijn 28. (Foto Juul Verheijen).tramlijn1.jpeg

- De universiteit van Leiden heeft vanochtend bekend gemaakt geen fysiek onderwijs te geven en geen fysieke tentamens meer af te nemen tot het einde van het academische jaar. Dat meldt universiteitsblad Mare vanochtend. Of de Universiteit Utrecht dit voorbeeld volgt, wordt nagevraagd door DUB. Ook Maastricht overweegt tot de zomer door te gaan met online onderwijs.


Woensdag 18 maart
- Universitair docenten en ict-medewerkers die het online onderwijs van universiteiten ondersteunen, kunnen hun kinderen naar opvanglocaties brengen. Zij behoren tot de categorie vitale beroepen die is opgesteld door het kabinet.

- Docenten moesten hun studenten vandaag vertellen hoe het onderwijs de komende weken zal plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis moet dat online gaan gebeuren. Lees hoe drie docenten met die opgave omgaan en lees waarom de UU al klaar stond om docenten met raad en daad bij te staan.

- Niet alle studenten hebben de gelegenheid om thuis te werken. Gebrekkig internet of een te druk huis. Sommige universiteiten en hogescholen stellen daarom tijdens de coronacrisis toch een beperkt aantal studieplekken beschikbaar. De vuistregel is: houd voldoende afstand. En je mag natuurlijk geen gezondheidsklachten hebben. De Hogeschool Rotterdam heeft een aantal gebouwen opengesteld. Wie er wil werken moet zich registreren. Er werken nu zo’n 60 studenten. Ook bij de Universiteit van Amsterdam kunnen studenten “als het echt niet anders kan” terecht op de studieplekken in de faculteitsgebouwen, maar veel studenten maken daar nog geen gebruik van.  Hetzelfde verhaal gaat op voor de Radboud Universiteit. De Universiteit Twente heeft een speciale ruimte ingericht waar de tafels uit gezondheidsoverwegingen ver uit elkaar staan. Ook daar loopt het niet storm. De meeste andere universiteiten waaronder die in Utrecht, houden de deuren gesloten. (HOP)

- Heeft de uni zo hard zijn best gedaan om een beetje kleur en vrolijkheid in De Uithof te brengen. Is er niemand om ervan te genieten (foto Juul Verheijen)bloemen.jpeg

- Studenten en docenten van de Universiteit Utrecht moeten er rekening mee houden dat het onderwijs ook in het volgende blok vanaf 20 april online verzorgd wordt en dat tentamens ook digitaal worden afgenomen. Dit schrijft het universiteitsbestuur in een e-mail aan alle werknemers en studenten. De mail is dinsdag aan het eind van de middag verstuurd.

- In hetzelfde bericht schrijft het bestuur dat de UU in samenwerking met alle andere universiteiten in Nederland bezig is met het opstellen van een landelijke regeling over het bindend studieadvies (bsa) in tijden van de coronacrisis. Ook het zoveel mogelijk tegengaan van studievertraging is een onderwerp van gesprek op landelijk niveau.

- Stages (wetenschappelijk dan wel anders) en coschappen van geneeskundestudenten van de Universiteit Utrecht worden per direct stopgezet, zo meldt het universiteitsbestuur in een e-mail aan alle studenten en medewerkers. Of en op welke manier deze hervat kunnen worden in het volgende onderwijsblok, is nog niet duidelijk.

- Alle universitaire panden zijn vanaf vandaag dicht. Slechts enkele laboratoria en het Bestuursgebouw zijn nog open. Vanaf donderdag 19 maart moet je toestemming van je leidinggevende of de decaan hebben om één van die panden te mogen betreden.

- Het universiteitsbestuur roept op om ook thuis veilig te werken en te zorgen dat je computer goed beveiligd is. Ook wordt gewaarschuwd voor phishingmails die wanneer je klikt in de link in het bericht, je computer kan gijzelen. De phisingmails maken misbruik van de coronacrisis. Extra alertheid is gewenst, zchrijft het bestuur in een mail aan alle studenten en medewerkers.

Dinsdag 17 maart
- Cateraar Sodexo en de Universitaire Bestuursdienst sturen alle etenswaren die na de sluiting van de kantines en het thuisblijven van medewerkers overblijven naar de artsen en het verplegend personeel van het UMC Utrecht. Dit om voedselverspilling tegen te gaan en het ziekenhuispersoneel moreel te ondersteunen. #UUgotthis- USBO-docent en DUB-blogger Marij Swinkels lanceerde gisteren al een nieuwe hashtag. Onder #UUgotthis worden nu her en der posts gedeeld die de saamhorigheid binnen de UU illustreren.

This is a time where we will grow closer together as an academic community. Impressed by all the hard work, adaptation, and collaboration between scientists, staff, and students. We're all in this together, let's make it work! Share to show that #UUgotthis @UniUtrecht @dubnieuws pic.twitter.com/Oijc1fAI23

— Marij Swinkels (@marijswinkels) March 16, 2020

- Een groep Utrechtse studenten Culturele Antropologie zit vast in Guatemala nadat dat land het luchtruim heeft gesloten. De UU houdt contact met de groep en met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

- In een interview met DUB zegt collegevoorzitter Anton Pijpers dat de UU studievertraging van studenten zoveel mogelijk wil voorkomen. Het onderwijs en de toetsing van blok 3 moet zo mogelijk in dat blok worden afgerond.

- De Open Universiteit houdt een stoomcursus 'online onderwijs' voor docenten. De stoomcursus bestaat uit drie digitale avondcolleges, waarvan de eerste vanavond om 7 uur begint. De colleges duren een uurtje en zijn te vinden op www.ou.nl/ddguide. Vragen stellen kan, terugkijken ook. Dinsdag gaat het college over activerend onderwijs, woensdag over digitaal lesmateriaal en donderdag over begeleiding in een digitale leeromgeving.

- Muurschilderaar en universitair hoofddocent bij de divisie Farmaco Epidemiologie & Klinische Farmacologie Rob Heerdink heeft dit weekend een nieuwe tekening op de muur van zijn woning aan de Adelaarstraat aangebracht die gaat over het coronavirus. Hij had regenboogtekeningen van Italiaanse kinderen gezien met de boodschap ‘het komt allemaal goed', zegt hij op internetmedium Duic. “Hiermee wil ik mensen (en kinderen) in Utrecht een hart onder de riem steken.” Maar wel thuisblijven, voegt hij er nog aan toe. Het lijkt Heerdink een mooi idee als kinderen of studenten ook een regenboog tekenen en voor het raam hangen.

- De hogeschool Rotterdam heeft vandaag bekendgemaakt dat het bindend studieadvies wordt opgeschort. “Dat betekent dat iedereen kan doorstuderen”, staat op de website. Misschien krijgen sommige eerstejaars studenten wel een negatief advies, staat erbij, maar ze worden niet weggestuurd. Bij de UU is het bindend studieadvies wel een thema van gesprek bij het crisisoverleg. Maar de universiteit wacht de landelijke afspraken af tussen het ministerie en de vereniging van Nederlandse universiteiten. 

- Vrijwel iedereen van de Universiteit Utrecht moet thuis werken en ook bijna alle communicatie verloopt via de cloud. Jeroen Fokker, docent Informatica stuurde daarom deze symbolische foto uit 2015 naar de DUB-redactie. "UU verhuist naar de cloud", schrijft hij. De foto is gemaakt toen het UU-logo op het dak van het Buys Ballotgebouw werd gemonteerd. 

- Het was verschillende mensen opgevallen dat de brief die het Universiteitsbestuur zondag naar alle studenten en medewerkers stuurde, was ondertekend door collegevoorzitter Anton Pijpers en rector Henk Kummeling. Waarom niet door vice-voorzitter Annetje Ottow? DUB vroeg het na. Het blijkt dat Annetje Ottow herstelt van een ziekte (niet corona-gerelateerd) en even niet kan werken.

Maandag 16 maart
- Studenten hebben de website  ‘gewoon mensen die mensen willen helpen’ opgezet. Hier wordt vraag en aabod van hen die hulp kunnen bieden en anderen die hulp zoeken, bij elkaar gebracht.

Het initiatief wordt massaal gedeeld op Whatsapp en andere sociale media. In verschillende appgroepen wordt het bericht gepromoot en inmiddels heeft de website al meer dan 800 aanmeldingen gekregen van vrijwilligers. Ouderen die de deur niet meer uit durven of kunnen om boodschappen te doen, kunnen hulp krijgen van anderen die dat klusje wel willen klaren. Via de website kunnen vrijwilligers uit het hele land zich aanmelden. 

De website is gemaakt door twee studenten uit Delft en twee uit Amsterdam. De Delftse Thijs en Jasper kwamen via sociale media in contact met de Amsterdamse Naut en Amber. “Het was het idee van Naut, die er een Whatsappbericht over stuurde”, vertelt Amber in een artikel van Het Parool. “Dat bericht is heel vaak doorgestuurd en kwam uiteindelijk terecht bij Thijs en Jasper, die in Delft studeren. Zij hebben vervolgens die hele berichtenketting afgespeurd om uiteindelijk terecht te komen bij Naut. Samen hebben we de website gemaakt.”

Op Instagram heeft de hulpactie al meer dan 3700 volgers. Aan hen wordt gevraagd een wc-rol voor hun raam te hangen. Daarmee laat je zien dat je ‘ook gewoon een mens bent’. Daarnaast kun je van hun site een burenbriefje en een poster downloaden. Op het burenbriefje schrijf je je naam en telefoonnummer en stop je in de brievenbus bij mensen uit jouw buurt. Als ze hulp nodig hebben, weten ze je te vinden. De poster kun je ophangen in onder andere buurthuizen en zorginstellingen. Daarmee roep je anderen op om ook hun steentje bij te dragen. 

- De studenten van de Universiteitsraad waren donderdag nog kritisch op de UU. Vandaag bedankt de studentengeleding in een open brief alle docenten van de UU voor de manier waarop ze dit weekend de omslag naar het digitaal onderwijs hebben aangepakt. Studenten hebben nu al online hoorcolleges en online consultaties met hun docenten, zo wordt geconstateerd. "De docenten van de UU zijn erin geslaagd om in een weekend bijna volledig om te schakelen naar digitaal onderwijs om zo studievertraging van studenten te voorkomen. Natuurlijk zal lang niet alles deze eerste dagen soepel verlopen. Programma’s zullen overbelast raken, internetverbindingen zullen wegvallen en bepaalde digitale foefjes zullen wat oefening vereisen." Maar desondanks vinden de studenten van de Universiteitsraad de voortvarende werkwijze van de docenten en hun medewerkers een dikke pluim waard.

- Student Onderwijswetenschappen Leonie Schiphorst laat via Instagram weten samen met twee studiegenoten aan een scriptie te werken. Ze skypten met hun begeleider terwijl ze met hun drieën achter een laptop zaten. Of dat laatste slim is, weet ze niet.

leoniered1.jpg

- Onderzoeksfinancier NWO schort alle activiteiten op, zo wordt gemeld op haar website. Interviews met aanvragers van beurzen gaan niet door. Wetenschappers zullen maanden langer in onzekerheid zitten.

- Medewerkers die vanochtend toch naar het Bestuursgebouw kwamen, moesten aangeven of dat wel echt nodig was. DUB werkt inmiddels ook vanaf huis. Stuur je eigen thuisstudeer- of thuiswerk-foto's via onze mail of sociale media.

dubredactie.jpg

Zondag 15 maart
- In een mail aan alle medewerkers vraagt de UU medewerkers zo mogelijk thuis te werken. Alleen mensen die betrokken zijn bij vitale universitaire processen mogen naar hun werkplek komen. Medewerkers in het buitenland wordt aangeraden terug te keren naar huis. De kantines in de universiteitsgebouwen gaan toch helemaal dicht, eerder was er sprake van beperkte openstelling van een beperkt aantal locaties.

- Het kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan: de scholen en de kinderopvang gaan dicht voor alle kinderen van ouders die niet in vitale sectoren werken. Ook kroegen, restaurants, bioscopen en sportscholen moeten de deuren sluiten.

- De UU adviseert alle studenten in het buitenland om nu terug te keren naar huis. Eerder ging het alleen om gevaarlijke gebieden. De oproep wordt gedeeld via sociale media.

 

#Coronavirus| In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat in hoog tempo landen hun grenzen aan het sluiten zijn, adviseren wij alle UU-studenten in het buitenland met klem om terug te komen naar Nederland.https://t.co/h5Y5b2GvUU

— Universiteit Utrecht (@UniUtrecht) March 15, 2020


Zaterdag 14 maart
- Burgemeester Jan van Zanen vraagt via social media aan studenten om niet uit te gaan. Klaarblijkelijk zaten de cafés vrijdagavond nog te vol. Studenten moeten het vooral thuis gezellig maken.
 


- Utrechts en Rotterdamse wetenschappers denken een antistof tegen het coronavirus te hebben gevonden. De Utrechtse onderzoeksleider Berend-Jan Bosch tempert de hoogoplopende verwachtingen.

- De organisatie van de Ragweek laat weten dat de goededoelenactie bij tal van verenigingen en organisaties in de week vanaf 16 maart niet doorgaan. De bedoeling is om de Ragweek op een later tijdstip geld in te zamelen.

Vrijdag 13 maart
- De universiteit meldt in een mail aan alle studenten en medewerkers dat studenten geacht worden om thuis te studeren. De bibliotheken sluiten. Docenten moeten hen voor woensdag 18 maart laten weten hoe het verder gaat met hun onderwijs en hun tentamens. De maatregelen gelden in ieder geval tot 20 april. Op die datum begint het nieuwe onderwijsblok. Medewerkers wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken.

- Studenten van het University College Utrecht gaan op spring break en krijgen te horen dat ze voorlopig niet terug hoeven te keren. Hun onderwijs gaat tot eind mei online door, de campus blijft wel open.

 

- In navolging van het Utrechtsch Studenten Corps en de Woo, die op donderdag al de deuren sloten, laten andere studentenverenigingen weten nu ook dicht te gaan.

- Onder meer sportcentrum Olympos en Cultuur Centrum Parnassos stoppen voorlopig met alle activiteiten. De belangrijkste studentenroeiwedstrijd van het jaar, de Varsity, gaat op 5 april niet door.

- De Uithof is veranderd in een spookstad na de aankondiging van de UU op donderdagavond dat alle onderwijsactiviteiten voorlopig zijn opgeschort en dat evenementen niet langer doorgang vinden. De maatregel volgt na de oproep van het kabinet om onderwijs zoveel mogelijk online aan te bieden.

Dossier coronavirusvirus-4835301_1920_0.jpg

Lees alle artikelen die we publiceerden over de gevolgen van het coronavirus voor de Universiteit Utrecht en het Nederlandse hoger onderwijs hier.                                                                                                        
Tags: coronavirus

Advertentie