Coronacompensatie: 1000 euro collegegeldkorting op het instellingstarief

Orientation day 2020, foto DUB

OCW-ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob presenteerden gisteren een omvangrijk steunpakket van ruim 8,5 miljard euro voor onderwijs en onderzoek. Ze hopen door de coronacrisis gedupeerde studenten, wetenschappers en instellingen uit de brand te helpen.

Kleine meevaller
Een veelbesproken onderdeel van dit pakket is de halvering van het collegegeld voor het komend studiejaar voor “alle” studenten. Het riep de vraag op of de financiële meevaller ook zal gelden voor internationals, en in het bijzonder voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Vooral voor deze laatste groep is studievertraging immers een dure grap. Zij betalen niet het wettelijke collegegeld – momenteel 2.143 euro – maar het zogeheten instellingscollegegeld. Dat is soms wel 10.000 euro duurder.

En gold de steunmaatregel ook voor Nederlandse studenten die het instellingstarief betalen, bijvoorbeeld omdat zij een tweede bachelor of master volgen?

Navraag maakt duidelijk dat zij allen volgend jaar minder collegegeld hoeven te betalen, laat een woordvoerder van het ministerie van OCW  weten. “Voor hen geldt niet 50 procent korting, maar een vast bedrag gelijk aan de korting die de andere studenten krijgen bij het wettelijk collegegeld. Anders gezegd: zij krijgen een korting van ongeveer 1000 euro.”

 

Advertentie