Coronapas in hoger onderwijs weer verder weg

Foto: Pixabay

Bij de besmettelijke omikronvariant heeft een coronapas weinig effect, dat maakten onderzoekers uit Delft, Utrecht en Rotterdam dinsdag bekend. In de strijd tegen het coronavirus wilde het vorige kabinet een paar wetten wijzigen. Het wilde onder meer een coronapas in het hoger onderwijs kunnen invoeren zonder bemoeienis van de medezeggenschapsraad. Deze week stellen Kamerleden schriftelijke vragen over dat wetsvoorstel. 

De komst van een coronapas in het hoger onderwijs ligt gevoelig, omdat zo’n pas de toegankelijkheid van opleidingen inperkt. Ook zou de controle voor hogescholen en universiteiten moeilijk uitvoerbaar zijn.

Verspreiding
Je kunt de toegang beperken op basis van 3G (gevaccineerd, genezen van corona of getest), 2G (gevaccineerd of genezen) of 1G (getest). Het brengt de verspreiding van het virus echter niet tot stilstand, is de conclusie van de onderzoekers. Alleen een 1G-beleid zou enigszins kunnen helpen, maar in de toekomst kan de situatie veranderen. 2G en 3G zijn misschien wel effectief bij andere varianten dan omikron.

Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) zijn ook sceptisch over toegangsbewijzen voor het hoger onderwijs. Die waren geen middel om de verspreiding van het virus te stuiten, stelden zij vast. Voor jongeren is de toegangspas bovendien minder effectief dan voor ouderen.

Uiterste geval
Voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelde begin december dat het kabinet alleen in het uiterste geval tot invoering van een coronapas in het hoger onderwijs zou overgaan. Het is nog onduidelijk hoe zijn opvolger Ernst Kuipers hierover denkt.

Het kabinet had al de mogelijkheid om een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs te eisen, maar de Tweede Kamer dwong af dat de medezeggenschap kon meebeslissen. De gedachte erachter: als er geen draagvlak voor is, heeft zo’n coronatoegangsbewijs weinig zin.

Het vorige kabinet was bij nader inzien bang dat die procedure te lang zou duren. Als de nood hoog is, wil het snel kunnen handelen. Met een coronapas zou je misschien een lockdown kunnen voorkomen, was toen de hoop.

Advertentie