CU-jongeren schenken bestuursbeurs aan christelijke studentenvereniging

Foto: Pixabay

Demissionair minister Bussemaker vindt het besluit van de Haagse Hogeschool terecht, antwoordde ze gisteren op vragen van Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. Ze kan de redenering wel volgen: in de statuten van de studentenvereniging zou heel duidelijk staan dat de leden schriftelijk moeten instemmen met de christelijke grondslag en daarom is de vereniging niet voor iedere student toegankelijk.

Navigators spreekt tegen dat dit schriftelijk bevestigd moet worden en vraagt haar leden alleen om de pijlers van de vereniging in acht te nemen. Ook niet-christelijke personen kunnen lid worden, zegt woordvoerder Christiaan Verkerk. “Wel moeten ze de grondslag en de doelen van de vereniging respecteren: het samen leren kennen van de Here Jezus.” 

Perspectief, de jongerenvereniging van de ChristenUnie, voelt zich aangesproken door Bussemakers uitspraken over de christelijke grondslag. De bestuursleden ontvangen ook een beurs van DUO, terwijl de politieke jongerenorganisatie een vergelijkbaar statuut heeft.

Uit protest tegen de gang van zaken schenkt Perspectief eenmalig haar maandelijkse bestuursvergoeding van zo’n 1.750 euro aan de Haagse studentenvereniging. Dat hadden de CU-jongeren óók gedaan als het geen christelijke vereniging betrof, schrijven ze. “De vrijheid die je jezelf gunt, moet je ook de ander gunnen.”

Bruins wilde ook van Bussemaker weten waarom hindoeïstische en islamitische verenigingen wél een beurs krijgen. Volgens de minister hebben zij hun religieuze doelstellingen niet in de reglementen opgenomen. 

Advertentie