De Drift wordt autovrij

Foto uit het gemeentelijke programma van eisen voor de herinrichting van de Drift

Bezoekers van de binnenstadsbibliotheek of van een Geesteswetenschappenpand aan de Drift kunnen straks niet meer door auto’s van hun sokken worden gereden. De gemeente heeft besloten autoverkeer te gaan weren voor de universiteitsgebouwen.

Het autoverbod is terug te vinden in een definitief ontwerp voor de Drift dat het stadsbestuur vrijdag bekendmaakte. Uit onderzoek is gebleken dat er niet veel auto’s langskomen en dat omrijden geen grote belemmering is. Bestemmingsverkeer mag wel van de weg gebruik blijven maken. De maatregel moet al in juli ingaan.

Het nieuwe plan moet ervoor zorgen dat de - vooral door lopende en fietsende studenten veelgebruikte - verbindingsweg tussen het Janskerkhof en de Voorstraat een aantrekkelijker aanzien krijgt. Daarom komen er ook twaalf bankjes langs het water. 

Bekend was al dat de gemeente het parkeren van fietsen aan de Drift gaat verbieden. In het verleden zorgde de chaos van massa's geparkeerde fietsen voor grote problemen. Het parkeerverbod zal ingaan als de nieuwe fietsenstalling aan de Keizerstraat dit najaar klaar is. Daar zullen zo’n 350 bezoekers van de UB of Driftpanden hun fiets kwijt kunnen.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de overlast die die nieuwe stalling zou kunnen veroorzaken. Zoals DUB eerder schreef worden zij tegemoet gekomen, ondermeer door een vroege sluiting van de stalling. Eerder was er sprake van 19.00 uur, nu staat in een reactienota (pdf) een tijdstip van 19.30 uur vermeld. De universiteit gaat nog met de buurt in gesprek over de voorgestelde maatregelen.

Een stalling voor medewerkers van de universiteit op het binnenterrein aan de Boothstraat is al enige tijd gereed. Verder zijn er in het nieuwe plan fietsparkeerplekken voorzien voor de City Bioscoop en worden autoparkeerplaatsen aan de Drift ter hoogte van het Janskerkhof ingericht voor het stallen van fietsen.

Op donderdagavond 18 juni worden de plannen toegelicht tijdens een inloopavond in de Universiteitsbibliotheek.

Advertentie