De Vrije Student wil dat UU overstapt naar duurzamere bank

Foto Pixabay

Volgens De Vrije Student zou de UU sneller haar doelstelling behalen om in 2030 CO2-neutraal te zijn, als het bestuur overstapt naar een meer duurzame huisbankier. De partij die één zetel in de U-raad heeft, zegt dat de ABN Amro, de huidige bank van de UU, claimt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben, maar er een ander beeld naar voren komt in het rapport Still Undermining our Future? van Fair Finance Bank Netherlands.

'ABN kan vermogen UU investeren in fossiele brandstoffen'
Fractievoorzitter Sebastian Wijnands: “Het onderzoeksrapport meldt dat de bank de laatste jaren meer leningen heeft verstrekt aan bedrijven en fondsen binnen de sector van fossiele brandstoffen. Bovendien heeft de bank 91 procent van zijn totale aandelen in de energiesector eveneens in fossielen brandstoffen belegd. Weliswaar belegt of investeert de Universiteit Utrecht zelf niet in aandelen op een dergelijke markt, maar het vermogen dat de universiteit uit heeft staan bij de bank kan de bank aanwenden om te investeren in fossiele brandstoffen.”

Daarom wil De Vrije Student dat het College van Bestuur uitzoekt in hoeverre de ABN Amro een duurzame vermogensbeheerder is; of het geld van de UU door de bank aangewend kan worden om te investeren in fossiele brandstoffen en wat de effecten zijn als de universiteit overstapt naar een andere bank.

'Heeft UU echt geholpen ABN te verduurzamen?'
Het is niet de eerste keer dat een dergelijk voorstel bij het universiteitsbestuur op tafel ligt. In 2016 bood Fossil Free een petitie aan waarin de UU werd gevraagd over te stappen naar een duurzame bank zoals Triodos of ASN. De petitie werd ruim zeshonderd keer ondertekend. Oud-rector Bert van der Zwaan reageerde bijna een jaar later dat de universiteit niet van huisbank zou wisselen, maar ABN Amro zou helpen om te verduurzamen met behulp van expertise van UU-wetenschappers.

Volgens Sebastian Wijnands redeneerde de UU destijds dat je als klant van een bank meer invloed kan uitoefenen op het beleid, dan als ex-klant. Wijnands: “De universiteit kent een jaarlijkse begroting van afgerond 900 miljoen euro en heeft in 2019 naar verwachting 187 miljoen euro aan liquide middelen. Daarmee is de Universiteit Utrecht een belangrijke klant voor een bank. Binnen de cockpit wordt het vliegtuig eenmaal gemakkelijker bijgestuurd dan van buiten de cockpit. Hier rijst echter ook een vraag: heeft de UU in de laatste jaren actief geprobeerd om van binnenuit het beleid van de ABN Amro te veranderen?” Het onderzoek waar De Vrije Student om vraagt, zou ook op die vraag antwoord moeten geven.

Zelf verwacht U-raadspartij dat een overstap naar een andere bank resulteert in een grote stap op duurzaamheidsgebied zonder dat dit het onderwijs hindert of de keuzevrijheid van UU’ers inperkt. Iets wat volgens de partij wel het geval is bij sommige andere duurzaamheidsmaatregelen die in de lucht hangen, zoals het idee om de universiteitskantines vegetarisch te maken.

Tags: duurzaam | abn amro

Advertentie