Decaan Diergeneeskunde Wouter Dhert stapt op

Foto: UU

Hoogleraar Transitioneel Onderzoek Dhert trad in 2014 aan als decaan. Hij was de opvolger van Anton Pijpers die destijds de overstap maakte naar het UU-bestuur.

Met de aanstelling van Dhert ging de UU destijds in tegen het advies van een Amerikaanse visitatiecommissie. Die vond dat een dierenarts leiding moest geven aan een faculteit Diergeneeskunde. Dhert is geen dierenarts.

In de zes jaar dat Dhert de scepter zwaaide aan de Yalelaan moest hij een aantal lastige besluiten nemen. Zo was er een reorganisatie waarbij het aantal departementen flink werd gereduceerd. Ook voerde Dhert als decaan drastische bezuinigingen door. Om de huisvestingslasten te verlagen, stelde hij bovendien een nieuw facultair huisvestingplan op. Daarin staat onder meer het voornemen om drie gebouwen te slopen.

In een bericht (alleen toegankelijk met solid-id, red) op het universitaire intranet laat de vertrekkend decaan weten deze zomer tot de conclusie te zijn gekomen dat hij zijn tweede termijn niet wil afmaken. “Nu de reorganisatie is doorgevoerd en de contouren voor de toekomst van de faculteit stevig staan, lijkt het mij goed ook zélf ruimte te maken voor vernieuwing.”

Dhert voltooit dit jaar nog wel het opstellen van een facultair strategisch plan. Hij blijft na zijn afscheid als decaan hoogleraar aan de UU.

Advertentie