Decaan mag niet bevoegdheid examencommissie overnemen

De decaan van een faculteit mag niet het vangnet zijn als een student het niet eens is met de examencommissie. Dat blijkt uit een uitspraak van een rechter in een zaak tegen de Universiteit Utrecht. De UU gaat de OER aanpassen.

Een Utrechtse student moest zijn scriptie nog schrijven en twee vakken behalen. Toch wilde hij zijn masterdiploma Nederlands recht al krijgen. De examencommissie wees dit verzoek af. Daarna ging hij naar de decaan op grond van de bepaling in  de onderwijs- en examenregeling van de rechtenopleiding waarin staat dat de decaan de knoop mag doorhakken in kwesties waarin de OER niet voorziet of waarin de OER tot onredelijke uitkomsten leidt. De decaan wees het verzoek, op basis van deze zogenoemde vangnet-regeling, eveneens af.

Volgens het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) had de decaan deze beslissing niet mogen nemen.  De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt dat uitsluitend de examencommissie bevoegd is vast te stellen of een student aan de diploma-vereisten voldoet. En dus niet de decaan.  Hij had moeten zeggen dat het zijn bevoegdheid niet is en moeten terugverwijzen naar de examencommissie.

Over de motieven van de student meldt het vonnis niets. En ondanks de uitspraak, betekent dit niet dat de student nu zijn masterdiploma wel ontvangt voordat hij aan alle verplichtingen heeft voldaan. De examencommissie zal zich opnieuw over de zaak buigen.

Volgens vice-decaan Ige Dekker is een mogelijk  gevolg dat het OER licht zal worden aangepast. “Het idee is nu een zin toe te voegen in het OER. Nu staat er dat de decaan de knoop mag doorhakken in kwesties waarin het OER niet voorziet of waarin sprake is van een onredelijke uitkomst. Daaraan zouden we kunnen toevoegen dat, indien de kwestie volgens de wet hoort tot de exclusieve bevoegdheid van de examencommissie, de decaan het verzoek naar deze commissie doorstuurt.”  De toevoeging is volgens Dekker strikt genomen overbodig maar kan blijkbaar wel mogelijke misverstanden voorkomen.

Advertentie