Onzekerheid bij deeltijders over avondonderwijs (personen op foto hebben niets met artikel te maken) , Foto: Maria Salaru

Deeltijdstudenten ongerust over avondcolleges

Body: 

Even vreesden studenten van de deeltijdopleiding Geschiedenis dat hun avondonderwijs zou gaan verdwijnen. Dat  gebeurt voorlopig nog niet, maar het is inmiddels wel duidelijk dat deeltijders een uitstervend soort studenten zijn.

Even vreesden studenten van de deeltijdopleiding Geschiedenis dat hun avondonderwijs zou gaan verdwijnen. Dat  gebeurt voorlopig nog niet, maar het is inmiddels wel duidelijk dat deeltijders een uitstervend soort studenten zijn.

Eind 2012 besloot de faculteit Geesteswetenschappen per 1 september 2014 geen nieuwe studenten meer toe te laten tot de vijf deeltijdopleidingen. Door maatregelen van het kabinet zijn de opleidingen voor veel belangstellenden te duur geworden. Bovendien ligt het percentage studenten dat de studies daadwerkelijk afmaakt erg laag. Apart onderwijs voor de kleine aantallen deeltijders is onbetaalbaar, vindt de faculteit.

Maar wat betekent dat besluit voor de studenten die al langer in deeltijd in Utrecht studeren en van plan zijn om hun opleiding af te maken? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het avondonderwijs? Daarover groeide de afgelopen maanden onduidelijkheid.

Die begon eind vorig jaar met de nota waarin het faculteitsbestuur het beëindigen van de deeltijdopleidingen aankondigde. Daarin is te lezen dat huidige deeltijdstudenten vanaf september 2014 moeten aanschuiven bij het regulier onderwijs.

Fout. Excuses. Dat had daar niet zo hard mogen staan, zei vice-decaan Van den Brink in de faculteitsraad. Voor opleidingen met nog relatief veel studenten zou die datum te vroeg  zijn. Waar nodig zou het specifieke deeltijdonderwijs kunnen blijven bestaan.

Maar wat in de faculteitsraad wordt gezegd, dringt lang niet overal door. Toen het faculteitsbestuur dit voorjaar besloot eens nader te inventariseren hoe het precies zit met de aantallen deeltijdstudenten bij verschillende opleidingen, gingen daarom toch weer alarmbellen af. Ook studenten van het deeltijdoverleg Geschiedenis, onwetend van de facultaire nota en de corrigerende uitspraken van de vice-decaan, kregen de indruk dat de faculteit al per 2014 het avondonderwijs wilde afschaffen.

“Onmogelijk en onacceptabel”, noemden deeltijdstudenten Geschiedenis in een brief (pdf) aan de opleiding dat vooruitzicht. “Wij werken overdag en/of hebben een gezin waar wij overdag tijd aan besteden en zijn aan de deeltijdstudie begonnen juist omdat deze cursussen 's avonds worden aangeboden.”

Vice-decaan Bert van den Brink betreurt de ophef. “De informatievoorziening op dit punt is inadequaat geweest.” Het faculteitsbestuur heeft volgens hem recent juist besloten dat departementen en Schools zélf mogen beslissen of ze de komende jaren nog deeltijdonderwijs blijven aanbieden. In elk geval tot september 2016, daarna moet opnieuw gekeken worden of het aantal studenten aparte colleges rechtvaardigt.

Maar nu het faculteitsbestuur de bal ergens anders neerlegt, wil dat natuurlijk niet zeggen dat de deeltijdstudenten Geschiedenis zekerheid hebben over het voortbestaan van het avondonderwijs. De voorzitter van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis Joris van Eijnatten moet die wel kunnen bieden. Hij meldt dat de deeltijdstudenten ervan mogen uitgaan dat zij hun studie “op een fatsoenlijke wijze” kunnen voltooien. “Ik zal mij ervoor inzetten dat de avondcursussen in voldoende mate beschikbaar blijven.”

Maar Van Eijnatten maakt ook een voorbehoud. Hij wil het aanbod aan cursussen de komende jaren afstemmen op het aantal studenten. Als dat sterk afneemt, komen er ook minder cursussen. Over de situatie van na 2016 wil de departementsvoorzitter nog geen uitspraken doen. Op dit moment studeren nog zo’n 90 studenten in deeltijd Geschiedenis in Utrecht.

Deeltijdstudent Marja Verbraak, de opsteller van de protestbrief, is blij dat er begrip is voor de bezwaren van de studenten, maar helemaal tevreden is zij niet. Verbraak  vindt dat de universiteit minstens tot 2017 avondonderwijs moet garanderen. “Studenten die in 2011 zijn begonnen, is nog toegezegd dat ze de avondstudie kunnen afmaken. Deeltijders doen 6 jaar over een 3-jarige bachelor. In 2016 zijn we simpelweg nog niet klaar.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail