Delft krijgt leerstoel cadeau van eigen studenten

De TU Delft krijgt een mooi eindejaarscadeau. Studenten en alumni zamelden geld in om vier jaar lang een deeltijdhoogleraar geothermie van te betalen. Die gaat onderzoek doen naar het rendabel gebruik van aardwarmte als energiebron.

De leerstoel is een gift van oud-studenten, de afdeling mijnbouw van het Koninklijk Instituut voor ingenieurs Kivi Niria, en het Delft Aardwarmte Project (DAP), schrijft universiteitsblad Delta. “Omdat de afdeling geoscience & engineering honderd jaar bestaat en de studievereniging ‘Mijnbouwkundige Vereeniging’ 120 jaar, wilden we iets speciaals doen”, zegt initiatiefnemer Duco Drenth van Kivi Niria in een nadere toelichting.

Het DAP, een stichting van (oud-)studenten toegepaste aardwetenschappen, wil al jaren dat Nederland meer aardwarmte gebruikt als energiebron. Daarbij wordt warm grondwater opgepompt en benut om ruimtes te verwarmen. “Het is veelbelovend als duurzame energiebron. Maar om de techniek rijp te maken voor grootschalige commerciële toepassing, is verder onderzoek nodig”, legt Drenth uit.

De nieuwe hoogleraar zal onder andere de mogelijkheden onderzoeken om de techniek rendabel te maken. “Het zou mooi zijn als we over vier jaar een manier hebben gevonden om aardwarmte zonder subsidie op grote schaal te gebruiken”, zegt Drenth. Ook de mogelijkheid om nog dieper te boren – waardoor de warmte ook benut kan worden om elektriciteit op te wekken – moet verder onderzocht worden.

Ongeveer 150 alumni en studenten doneerden een bedrag dat werd aangevuld met geld van het DAP en een kleinere bijdrage van het Delft Energy Initiative van de TU Delft. Er is in totaal 150 duizend euro beschikbaar, hiermee kan de afdeling een deeltijdhoogleraar anderhalve dag per week in dienst nemen voor een periode van vier jaar.  

“Het is een begin”, geeft Drenth toe. “Maar als deze hoogleraar het goed doet en het onderzoek een succes wordt, komen er vast wel weer nieuwe geldstromen. Uiteindelijk zou er zelfs een aparte vakgroep kunnen ontstaan.” De sollicitatieprocedure start de komende weken, de nieuwe hoogleraar kan waarschijnlijk in het voorjaar aan de slag.

In Nederland is het voor zover Drenth weet nooit eerder voorgekomen dat alumni en studenten gezamenlijk een leerstoel financieren. In de Verenigde Staten is dat veel gebruikelijker. Daar financieren succesvolle alumni vaak een hele leerstoel. Die dan naar hen genoemd wordt.

Advertentie