Dertien miljard voor ‘Europese NWO’

De ERC is een groot succes, niet in de laatste plaats voor Nederlandse wetenschappers. Talentvolle onderzoekers kunnen voor verschillende vakgebieden een aanvraag indienen. In principe krijgen de beste wetenschappers met de interessantste ideeën geld om hun plannen uit te voeren, los van het economische nut of de maatschappelijke noodzaak. Voor Nederland werkt het systeem goed: onze bijdrage is al jaren lager dan de opbrengst.

De ERC valt de komende 7 jaar onder de paraplu van Horizon 2020, dat meerdere onderzoeksprogramma’s bundelt. Zo is er bijvoorbeeld nog eens dertig miljard euro beschikbaar voor onderzoek naar zeven ‘societal challenges’, en kunnen innovatieve bedrijven rond de 6 miljard euro verdelen.

De bedragen zijn uitgedrukt in percentages van het totale budget voor Horizon 2020. Dat is op basis van het huidige prijsniveau zo’n 77 miljard euro, maar rekening houdend met de inflatie zal er 80 miljard euro worden uitgegeven.

Advertentie