Deze studenten maken kans op de Studentenprijzen 2014-2015

Studenten Biologie richtten het adviesbureau Advident op. Zij maken kans op een van de twee UU-studentenprijzen. Foto's: Kees Rutten

Welke student schreef het afgelopen jaar de beste masterscriptie? En welke student of studenten leverde de grootste maatschappelijke prestatie. DUB vertelt je wie de kandidaten zijn voor de UU-studentenprijzen.

“Je leert als student het meeste door gewoon in het diepe te springen. Bij ons kan dat.” Biologiestudent Jesse de Graaff runt sinds vorig jaar zomer Avident, een bureau dat overheden, instellingen en bedrijven advies geeft over biologiegerelateerde vraagstukken. Hij doet dat samen met vier andere studenten: Michael Edelijn, Denise Groeneweg, Joshua Lambertus en Jeroen Heemsbergen 

Het adviesbureau Advident is dit jaar één van de kandidaten voor de studentenprijs in de categorie bijzondere bestuurlijke of maatschappelijke verdiensten. Jesse en zijn collega’s vormen het enige collectief dat is genomineerd. Ze nemen het op tegen drie andere kanshebbers. Er waren in totaal vijftien voordrachten.

Aan de slag met échte vraagstukken
Kun je de Noordse woelmuis introduceren in Nederland? Hoe scoort Utrecht scoort op een internationale graadmeter voor biodiversiteit. Met dat soort kwesties komen organisatie bij de Utrechtse studenten.

Jesse: “Wij pikken alle vragen op waar de reguliere consultancysector niet zoveel mee kan, maar wel heel interessant zijn. We zijn een stichting, dus winst hoeft er niet gemaakt te worden.”

Het studentenadviesbureau vloeide voort uit het biologievak Wetenschapper in Advies waarbij studenten aan een casus uit de praktijk werken. De belangstelling van externe organisaties om vragen aan te leveren was groot. Zo groot, dat docent Jasper van Winden de mogelijkheid van een eigen adviesbureau voorlegde bij studenten en de studievereniging UBV.

Advident hoopt elk kwartaal biologiestudenten in groepjes aan twee tot drie projecten te kunnen laten werken. Inmiddels hebben al veertig studenten interesse getoond. “De behoefte aan praktische werkervaring is groot. Bij ons kun je meteen aan de slag met échte vraagstukken.”

De ultieme droom
Verder ontwikkelt Advident onderwijsmateriaal voor vaardigheden die studenten nodig hebben bij projectwerk. Daarmee kunnen ze zich voorbereiden op de beroepspraktijk.  “Denk aan ‘snippers’ of online colleges over interviewtechnieken of tekstverwerken. Studenten weten vaak helemaal niet hoe je het efficiëntst een Word-bestand opstelt.”

Op de lange termijn is het de bedoeling om studenten in multidisciplinaire teams te laten werken. “Dat is de ultieme droom: dat bijvoorbeeld biologiestudenten samen met studenten geowetenschap en informatica een vraag uit de maatschappij gaan oplossen. Als ze in zo’n team werken, leren studenten nog veel meer.”

Wie zijn de andere genomineerden?
De winnaar in de categorie 'beste maatschappelijk of bestuurlijk actieve student' wordt bekendgemaakt tijdens de opening van het Academische Jaar op maandag 31 augustus 2015. Ook de auteur van de beste masterscriptie komt dan in de spotlights te staan. De prijzen bestaan uit een oorkonde, een geldbedrag van 1.500 euro en een replica van het beeld van de zon, het symbool van de UU, dat voor het Academiegebouw staat.


Naast Advident zijn de volgende studenten genomineerd voor de Studentenprijs voor bijzondere maatschappelijke of bestuurlijke verdiensten:

Farmaciestudent Lourens BloemLourens heeft vorig jaar samen met een vijftal andere studenten en jonge apothekers het initiatief Care for Pharmacy genomen. De zes willen innovatie en ondernemerschap bij masterstudenten Farmacie en startende apothekers stimuleren. In een eerste masterclass werd vorig jaar onder andere gesproken over de inzet van nieuwe communicatietechnologieën om het contact tussen apotheker en patiënt te verbeteren. Ook kwam de visie van patiënten op de farmaceutische zorgverlening aan bod.

Daarnaast is Lourens actief voor de Stichting Geluk en Vrijheid, die jaarlijks de Vet Cool Man-dag organiseert op het testcentrum van de Rijksdienst voor Wegverkeer bij Lelystad. Zo’n 150 gezinnen met chronisch zieke kinderen worden met zo’n 200 Porsches opgehaald in heel het land.

Student Sociale Wetenschappen Karin van Trijp

Karin is oprichter van de Stichting Wees een Lach. Deze stichting organiseert vakantieweken voor weeskinderen in Oost-Europa. Nederlandse studenten kunnen vrijwilliger worden en zo via de stichting praktijkervaring in het buitenland opdoen. Karin zit daarnaast in het woonbestuur van Casa Confetti en volgt twee masters.

Geneeskundestudent Samuel Fidder

Samuel zet zich in voor het initiatief Medical Business Education dat jonge artsen kennis wil laten maken met de financiële en logistieke aspecten van de gezondheidszorg.

Hij was een van de oprichters van een zomerschool en is betrokken bij het Doctor meets Director- project waarin aankomende medici worden gekoppeld aan leden van Raden van Bestuur van ziekenhuizen.


Studentenprijs voor de  beste masterscriptie
Voor de prijs voor de beste masterscriptie komen drie afgestudeerden in aanmerking waarvan twee hun onderzoek aan de UU voortzetten. Onderwijsdirecteuren waren met twintig voordrachten gekomen. De drie zijn:

Sociaal Wetenschapper Kees Mulder

De afstudeerscriptie van Kees Mulder voor de researchmaster Methodology and Statistics behelst een uitgewerkte methode voor wetenschappers uit verschillende disciplines om ‘circulaire’ data te onderzoeken.

Wetenschappers analyseren vaak lineaire data, bijvoorbeeld cijfermatige gegevens over lengte. Maar er zijn ook gegevens die bestaan uit hoeken of graden, bijvoorbeeld de data die voortkomen uit onderzoek naar migratiestromen. Wie dit soort ‘circulaire’ data wil analyseren, moet geheel andere methoden gebruiken.

Kees lost dit probleem volgens de jury op door slim gebruik te maken van nieuwe statistische methoden. Inmiddels werkt hij als promovendus in Utrecht verder aan zijn onderzoek.

Natuurkundige Guido van Miert

In zijn masteronderzoek voor het researchprogramma Theoretical Physics onderzocht Guido van Miert een nieuwe klasse van materialen: grafyn. Aan grafyn worden nog spectaculairdere eigenschappen toegedicht dan aan het sterke en goedgeleidende grafeen, inmiddels welbekend door de recente Nobelprijs voor ontdekker Andre Geim.

De masterstudent heeft volgens de jury “in korte tijd baanbrekende inzichten verkregen en de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het grafynonderzoek”. Ook Guido doet inmiddels promotieonderzoek in Utrecht.

Juriste Kinanya Pijl

Kinanya onderzocht in haar masterscriptie in hoeverre ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) de mensenrechten respecteert. ICANN is een private organisatie die onder meer de exclusieve bevoegdheid heeft om wereldwijd domeinnamen toe te kennen. Die machtspositie doet de vraag rijzen in hoeverre ICANN voldoet aan verantwoordelijkheden op mensenrechtengebied.

Kinanya’s studie toont aan dat het beleid en procedures van ICANN op een aantal punten strijdig zijn met fundamentele rechten. Ook ontbreekt het aan verantwoordingsmechanismen die de macht van ICANN beperken. In haar –volgens de jury- “messcherpe analyse van een actueel probleem” komt Kinanya met aanbevelingen.

Kinanya is als onderzoeker werkzaam voor het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de UU en vertrekt eind augustus naar Florence voor een promotietraject op het gebied van Business & Human Rights.

 

Advertentie