'Diergeneeskunde' krijgt erepenning tegen kwakzalverij

Body: 

Oud-vicedecaan van de faculteit Diergeneeskunde Freek van Sluijs krijgt de Gebroeders Bruinsma erepenning voor het bestrijden van kwakzalverij. 

Oud-vicedecaan van de faculteit Diergeneeskunde Freek van Sluijs krijgt de Gebroeders Bruinsma erepenning voor het bestrijden van kwakzalverij. 

De Vereniging tegen de Kwakzalverij eert Van Sluijs met de penning vanwege het standpunt van de faculteit Diergeneeskunde over alternatieve geneeswijzen. De faculteit Diergeneeskunde wijst dergelijke geneeswijzen af voor wetenschappelijk geschoolde dierenartsen. Volgens de vereniging is dit voor een groot deel aan Van Sluijs te danken.

Van Sluijs die momenteel aan de Thaise Kasetsart University werkt, schrijft in augustus op zijn blog blij verrast te zijn met de nominatie. In hetzelfde fragment schrijft hij ook: ‘Gelukkig weet het bestuur (van de Vereniging tegen Kwakzalverij, red.) niet wat er op alternatief gebied allemaal aan deze universiteit gebeurt.’

Een paar jaar geleden nam de faculteit een officieel standpunt in tegen alternatieve geneeswijzen. Dit is terug te vinden op de site van de faculteit onder het kopje standpunten: zienswijze alternatieve geneeswijzen.

Er staat: ‘Dierenartsen die bij de uitoefening van hun beroep naast moderne methoden ook alternatieve behandelingen aanbieden, combineren twee onverenigbare paradigma’s. Zij bekleden hiermee alternatieve behandelwijzen met de autoriteit van de wetenschap en wekken foute verwachtingen bij hun cliënten. De faculteit beschouwt dit als onprofessioneel gedrag. Zij is van mening dat wetenschappelijk geschoolde dierenartsen zich niet moeten inlaten met het toepassen van alternatieve behandelwijzen.’

De faculteit, zo wordt vervolgd, draagt die zienswijze ook uit in het onderwijs en geeft er zelfs een college over met de titel: ‘waarom wij geen onderwijs geven in alternatieve behandelwijzen’.

Eerdere winnaars van de Gebroeders Bruinsma erepennning zijn onder andere het tv-programma Radar en de bekende Amsterdamse arts-biochemicus en columnist Piet Borst. De jaarlijkse meester Kackadorisprijs die de Vereniging tegen de Kwakzalverij uitlooft aan een persoon of instantie die juist kwakzalverij bevordert, trekt vaak meer aandacht. Dit jaar is staatssecretaris Zijlstra een van de genomineerden, vanwege de studiefinanciering die hij verstrekt aan studenten chiropraxie. Een Wageningse wetenschapper maakte zelfs opzichtig bezwaar tegen zijn nominatie.

Freek van Sluijs was 37 jaar verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde. Deze zomer ging hij met pensioen. Hij krijgt op dinsdag 25 september, als hij even overkomt uit Thailand, de penning uitgereikt in het Academiegebouw.

Facebook Twitter Whatsapp Mail