Digitaal afnemen van tentamens steeds populairder

Foto Robert Oosterbroek

“Digitaal toetsen is niet meer weg te denken”, vertelt Chris Phielix, manager ICT & Onderwijs van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). “Bijna 80 procent van de toetsen bij FSW worden digitaal afgenomen. Bij andere faculteiten wordt er gemiddeld 60 procent van de toetsen op de computer gemaakt.” Omdat er veel vraag is naar deze vorm van toetsing, moet de UU uitbreiden.

Naast de 1200 Chromebooks die er al zijn, worden er 600 extra van deze laptops bijbesteld om aan de hoge vraag te voldoen. “We kiezen voor Chromebooks, omdat deze makkelijk verplaatst kunnen worden”, legt Phielix uit. “Als je een zaal inricht met vaste pc’s, kan je die ruimte niet voor andere doeleinden gebruiken. De laptops maken het toetsen een stuk flexibeler.” Er worden ook extra toetsruimtes gerealiseerd. “We streven er naar om eind oktober al extra capaciteit te hebben, maar kunnen nog geen garantie hiervoor geven.”

Zowel docenten als studenten ondervinden veel voordelen van digitaal toetsen, zegt Phielix. Docenten zijn veel minder tijd kwijt aan het nakijken. “Handschriften van leerlingen zijn soms onleesbaar, of er wordt in de kantlijn nog snel een antwoord gekrabbeld. Dan wordt het puzzelen.” Studenten kunnen sneller typen dan schrijven, waardoor ze meer tijd hebben om hun antwoorden te formuleren. Bovendien is er ruimte om eerst een grove tekst op te stellen, zodat je het daarna kan perfectioneren. “Het is een win-winsituatie.”

“De voorspelling is dat we met 600 extra Chromebooks voorlopig genoeg capaciteit hebben, maar de vraag is voor hoelang”, legt Phielix uit. Er zijn wel alternatieven: “je hebt summatieve en formatieve toetsen. De formatieve variant, de je voortgang toetst, telt niet mee voor het eindcijfer, dus studenten zouden deze op hun eigen laptops kunnen maken. Dan creëer je meer ruimte om summatieve toetsen, waar je een cijfer voor krijgt, digitaal af te nemen.” Het lijkt Phielix in ieder geval een grote stap terug om tentamens op papier te maken. “Zo’n groot succes kan niet worden teruggedraaid. Wat wel kan, is het aantal toetsmomenten verspreiden. Dan zal de drukte in de laatste cursusweek, de toetsweek, afnemen.”

Advertentie