DUO en rechter zijn niet te vermurwen

Dikke studieschuld door vergeten handeling

Negentien jaar geleden, in 2003, kreeg een Nederlandse man studiefinanciering  - de basisbeurstijd - toegekend voor een opleiding in het hoger onderwijs. Uiteindelijk behaalde hij inderdaad een diploma, maar dan in België.

Als je binnen tien jaar afstudeert, worden de basisbeurs, ov-studentenkaart en aanvullende beurs omgezet in een gift. Wie geen diploma behaalt, moet alles terugbetalen. Binnen Nederland gaat dat allemaal automatisch, maar ben je afgestudeerd in het buitenland? Dan moet je een kopie van je diploma opsturen.

Dat had deze oud-student niet door. Hij dacht ten onrechte dat alles in orde was. DUO had bovendien een onjuist adres van hem, dus waarschuwingsbrieven bereikten hem niet. Pas toen hij terugverhuisde naar Nederland, kwam hij erachter dat zijn beurs nooit in een gift was omgezet. Hij stuurde alsnog zijn diploma op, maar toen was het al te laat.

De regels
De man moest uiterlijk 31 augustus 2013 een diploma op zak hebben. Volgens de wet heb je dan nog drie maanden de tijd om het diploma naar DUO te sturen. De studiefinancier zelf hanteert een ruimere termijn, namelijk vijf jaar. Maar de oud-student deed de gewaarmerkte kopie van zijn diploma pas in augustus 2019 op de post, een jaar te laat dus.

Dat zegt DUO ook. De voormalige student moet daarom alles terugbetalen, ook als hij verder aan alle eisen heeft voldaan. De kantonrechter gaat daarin mee. De man had kunnen weten dat er voorwaarden aan de studiefinanciering zijn verbonden.

Het laatste woord
Het vonnis is vorig jaar uitgesproken, maar nu pas openbaar gemaakt. De hoogte van de schuld staat er niet in. De advocaat laat weten dat de zaak nog dient, want zijn cliënt is in hoger beroep gegaan.

Hoe de zaak afloopt, valt moeilijk te voorspellen. Het zou kunnen dat de nieuwe rechters straks een andere afweging maken en dat ze de gevolgen voor de oud-student niet in verhouding vinden staan tot het belang van de overheid om binnen redelijke tijd te weten of iemand een diploma heeft behaald.

Advertentie