Diploma-uitreiking waarbij je zelf de slingers moet ophangen

Illustratie Pixabay

Het verschilt per faculteit wat er met de diploma-uitreikingen gedaan wordt. En zelfs binnen een faculteit zijn er departementen die toch weer anders besluiten. De meeste faculteiten hebben ervoor gekozen om de uitreiking uit te stellen naar oktober of november om afgestudeerden niet dit belangrijke moment in hun leven af te nemen. Helemaal zeker dat de uitreikingen in oktober en november weer als vanouds kunnen verlopen, weet echter niemand. Maar het is toch zo’n belangrijk moment dat de gok graag genomen wordt. Studenten zijn het eens met de uitstel. Zo kregen studenten die dit jaar de master Nanomaterials Science hebben afgerond de keuze om het diploma op te halen bij het studiepunt Bètawetenschappen of om te wachten tot oktober. Vrijwel alle studenten hebben gekozen voor de uitreiking in het Academiegebouw.

Bij Diergeneeskunde mochten afgestudeerden de afgelopen maanden hun diploma ophalen in de hal van het Androculusgebouw. Eén voor één gingen studenten bij de examencommissie langs om het briefje in ontvangst te nemen. Doorgaans heeft Diergeneeskunde bijna om de maand een uitreiking, de feestelijkheden uittellen naar later dit jaar zou logistiek heel moeilijk worden, zegt de faculteit. Ook zouden lang niet alle studenten naar het feestje kunnen komen omdat ze een baan hadden gevonden of op stage zouden zijn. Inmiddels zijn er weer uitreikingen, waar de pas afgestudeerde Sandra erg blij mee is: “Ik heb mazzel dat ik mijn diploma haal net nu er weer dingen worden opgestart!”. Over een paar dagen mag zij in het bijzijn van één gast haar diploma komen halen. Niet in de hal van het Androculusgebouw, maar in het Academiegebouw.

Er zijn ook voorbeelden van digitale uitreikingen. Zo onvangt een aantal bachelor- en masterstudenten die meegedaan hebben aan een honoursproject hun certificaat online. Het voordeel is dat je hierdoor ook in het buitenland kan zijn, terwijl je het certificaat ontvangt en dat je veel mensen kan uitnodigen via de livestream. De papieren zelf hebben de studenten vantevoren opgestuurd gekregen. Ook bij een aantal research masters van de faculteit Sociale Wetenschappen zijn er online uitreikingen geweest voor de speeches en andere toespraken. Achteraf konden studenten bij het studiepunt hun diploma halen. De reden dat deze faculteit dit zo geregeld heeft, is dat deze masters veel internationale studenten hebben en voor hen is terugkeren voor een live-ceremonie meestal geen optie. Op deze manier krijgen ze toch een mooi compliment van hun thesisbegeleider.

Feestje via Insta
De Universiteit Utrecht heeft speciale gifjes gemaakt voor Instagram om het afstuderen met de volgers te delen. De studenten wordt gevraagd deze posts te taggen met @utrechtuniversity om er een echt universitaire gebeurtenis van te maken. De gifjes kan je vinden als je in Instagram zoekt op ‘prouduualum’ of ‘utrecht university’.

 

Advertentie