Diplomaregister DUO steeds vaker geraadpleegd

Foto DUB

In het diplomaregister verzamelt DUO alle diploma’s die zijn erkend door het ministerie van OCW: van het voortgezet onderwijs en mbo, tot en met het hoger onderwijs. De online database bestaat sinds 2012.

Dat steeds meer mensen het diplomaregister weten te vinden, is geen nieuwe trend: in 2019 werden er al ruim twee keer zoveel diploma’s gedownload als in het jaar daarvoor. Volgens DUO is het wel voor het eerst dat het aantal downloads in een jaar tijd boven het miljoen uitkomt: in totaal ruim 1,4 miljoen diploma’s.

Uitschieter
Een uitschieter is de maand juni: toen werden er twee maal zoveel diploma’s gedownload als in diezelfde maand in 2019. Volgens DUO kan dit komen doordat scholieren in deze maand normaal gesproken hun diploma krijgen. Door de coronamaatregelen hadden velen hun papiertje niet meteen op zak. “Het lijkt erop dat veel scholieren toen een alternatief hebben gevonden door hun diploma te downloaden”, meldt DUO.

Ook werd het register in dit coronajaar vaker gebruikt door mensen die voor een sollicitatie een behaald diploma moesten laten zien.

Fraude tegengaan
Het online diplomaregister is vooral bedoeld om fraude te voorkomen. Een papieren bul kan immers relatief gemakkelijk worden nagemaakt. Dankzij het register kunnen werkgevers en onderwijsinstellingen controleren of iemands diploma echt is.

Ook bij verlies of diefstal van een diploma is het register handig. Afgestudeerden kunnen dan toch eenvoudig aantonen dat ze een bepaalde opleiding daadwerkelijk hebben afgerond.

Tags: duo | diploma

Advertentie