Directeur kunstacademie stapt op na kritiek, maar blijft nog even collegevoorzitter

Foto: Wikimedia / Rudolphous - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Het onderzoek volgde op een artikel in NRC Handelsblad over grensoverschrijdend gedrag van een oud-student van de KABK. Die affaire heeft zijn sporen achtergelaten bij de academie, schrijven de onderzoekers, maar er is momenteel geen sprake van “een structurele, overheersende cultuur waarbinnen agressie en geweld en pesten veelvuldig voorkomen”.

Kunstenaars
Toch is hun conclusie dat directeur Schoenmakers onvoldoende zorgt voor een veilig studie- en werkklimaat. Hoofden van opleidingen van de KABK worden te veel als ‘kunstenaars’ gezien en te weinig aangesproken op hun managementtaken. Op hun beurt willen deze opleidingshoofden hun docenten niet te veel beknotten en hebben ze weinig oog voor de harde manier waarop sommige docenten hun studenten bejegenen.

Al met al slaagt de KABK er volgens de onderzoekers niet in “om een juiste balans te creëren tussen de onontbeerlijke autonomie van de kunstenaar/ontwerper en het bieden van kwalitatief en veilig onderwijs”.

Corona
De raad van toezicht van de hogeschool nam de aanbevelingen en conclusies van het rapport deze week onverkort over en directeur Schoenmakers legde haar functie neer. Ze onderschrijft de aanbevelingen in het rapport en meent dat er nieuw leiderschap nodig is om die uit te voeren.

Wel blijft Schoenmakers tot eind september collegevoorzitter van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, waar behalve de KABK ook het Haagse Conservatorium onder valt. Ze wil haar bestuurlijke taken goed overdragen en de hogeschool verder door de coronatijd heen loodsen.

Advertentie