Discussie in de U-raad: zorgt het predicaat ‘met genoegen’ voor meer of minder stress?

Een paradepaardje. Afbeelding: DUB

De Partij voor de Utrechtse Student en de Vrije Student hebben tijdens de afgelopen commissie Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken een motie ingediend om het judicium ‘met genoegen’ in te voeren. Dit voor studenten die net naast een cum laude grijpen.

Zulke studenten hebben bijvoorbeeld jarenlang hard gewerkt voor een cum laude, maar stranden in het zicht van de haven, doordat ze hun laatste tentamen minder goed maken of een lager cijfer voor hun scriptie behalen. “Voor deze studenten is het judicium ‘met genoegen’ een tegemoetkoming, waarmee ze kunnen laten zien wel degelijk een bijzondere academische prestatie te hebben geleverd”, vindt Job van den Broek, raadslid namens de Vrije Student.

Universiteitsbreed is cum laude het enige predicaat dat een student van de UU kan krijgen bij afstuderen. Wel hebben opleidingen de vrijheid om in hun eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER) predicaten toe te voegen of andere voorwaarden te stellen. De eisen voor het behalen van een cum laude kunnen sterk verschillen, maar over het algemeen moet een student gemiddeld een 8 staan en aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Met het voorstel van de PvdUS en de Vrije Student krijgt een student die gemiddeld 7,5 staat voortaan het predicaat ‘met genoegen’ toegekend.

Het toevoegen van een extra judicium zorgt ervoor dat er geen devaluatie plaatsvindt rond de normale cum laude, argumenteren de twee partijen. Ook stellen ze dat een extra judicium motiverend kan zijn: studenten zouden betere resultaten kunnen gaan boeken en hoeven ook minder te stressen over het niet behalen van een cum laude, wat bevorderlijk zou zijn voor hun welzijn.

Bredere waardering
De andere studentenpartijen van de U-raad, Vuur en UUinActie, kunnen zich niet vinden in deze onderbouwing. Zij stellen dat het toevoegen van een judicium als ‘met genoegen’, dat net als cum laude gestoeld is op het behalen van hoge cijfers, juist alleen maar voor méér stress zal zorgen. “Het probleem wordt verschoven. Nu gaan studenten zich zorgen maken of ze het gemiddelde van een 7,5 wel volhouden”, vertelt Jesse Wijlhuizen van Vuur.

Volgens Vuur en UUinActie moet er gekeken worden naar een bredere manier van erkennen en waarderen en wordt er te veel waarde gehecht aan cijfers. “Er mag ook aandacht komen voor andere kwaliteiten van studenten zoals die aan bod komen in Community Service Learning en het genereren van impact bijvoorbeeld. Het toevoegen van een nieuw judicium levert een extra prestatie op, terwijl studenten al zoveel druk ervaren om te presteren. Cijfers blijken ook minder interessant te zijn voor werkgevers dan vaak door studenten verondersteld wordt. De discussie over studentenwelzijn hoort niet te gaan over een tekort aan beloning op cijfers, maar een tekort aan erkennen en waarderen van andere menselijke kwaliteiten”, aldus Wijlhuizen.

Wat er nu verder met de motie gedaan wordt is nog de vraag. De Vrije Student en de PvdUS steken opnieuw de koppen bij elkaar om te beslissen of ze de motie terugtrekken of staande houden.

Advertentie