Discussie heropend over snel fietspad De Uithof-Zeist

De provincie heeft gekeken naar verschillende opties voor een kortere fietsroute tussen De Uithof en de gemeentes Zeist en De Bilt. De zogenoemde variantenstudie wordt eind van de maand met de twee gemeentes besproken.

Het idee van de provincie Utrecht voor een fietspad tussen de Bisschopsweg en Zeist-West ontstond al in 2005.  Dit fietspad zou gunstig zijn voor fietsers die vanuit De Uithof naar Zeist pendelen. Behalve tijdwinst, zou het voor de fietsers ook prettig zijn niet geconfronteerd te worden met sluipverkeer dat regelmatig van de smalle Bisschopsweg gebruik maakt.

Indertijd zorgden protesten van natuurorganisaties er voor dat het plan van tafel werd geveegd. Het zou een aantasting zijn van het ecologisch evenwicht en van de das die in et gebied leeft. Volgens het AD/Utrechts Nieuwsblad bestaat de angst voor de aantasting van het gebied nog altijd.

Advertentie