Docenten weten weinig over handicap student

Een op de tien studenten heeft tegenwoordig last van een handicap. Hogescholen en universiteiten doen hun best om hen te helpen, maar er gaat er nog veel mis.

Of er werkelijk meer studenten dan voorheen met lichamelijke of psychische problemen kampen? Daar doet het Centrum Hoger Onderwijs Informatie geen uitspraak over in het vandaag verschenen rapport ‘Gebruikerstoets studeren met een handicap 2012’. Misschien doen gehandicapte studenten vaker aan de enquête mee of wordt hun functiebeperking sneller herkend. Hoe dan ook steeg het percentage studenten dat naar eigen zeggen een handicap heeft van 9,3 naar 10,9 procent in het hbo en van 7,1 naar 8,0 procent in het wetenschappelijk onderwijs.

Vooral de voltijdse hbo-studenten onder hen zijn kritisch over de service die ze van hun opleiding en instelling krijgen. Het minst tevreden zijn ze over intake, voorlichting en begeleiding. Docenten en medewerkers zijn begripvol, maar hebben weinig kennis van zaken over hoe ze gehandicapte studenten tegemoet kunnen komen.

Toch waren de hbo’ers door de bank genomen een fractie tevredener dan in 2010, al moet je wel tot twee cijfers achter de komma gaan om dat te zien: het eindcijfer voor ‘handicapvriendelijkheid’ steeg in die twee jaar van 6,25 naar 6,34. Het verschil met de universiteiten is daardoor kleiner geworden. Zij behaalden een 6,49.

Van de grote en middelgrote hogescholen scoort de NHTV in Breda het hoogst bij studenten met een handicap (7,0) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden het laagst (5,84). Van de kleinere hogescholen doen vooral lerarenopleidingen als Helicon, Driestar, Marnix en de Gereformeerde Hogeschool het goed. Maar kleinschaligheid is geen garantie, blijkt uit de lagere rapportcijfers voor de hogeschool Ipabo en Saxion Next. Zij scoorden onder de 5,5.

In het wetenschappelijk onderwijs gaat de Open Universiteit, die voor het eerst meedoet, er meteen vandoor met de hoofdprijs (7,48). De tevredenheid over instellingen die afstandsonderwijs geven is bepaald niet vanzelfsprekend, want in het hbo scoren die juist lager.

Van de overige universiteiten doen Wageningen, de TU Eindhoven en Twente het goed. De Universiteit van Amsterdam en de Protestantse Theologische Universiteit krijgen de meeste kritiek van hun gehandicapte studenten.

De Universiteit Utrecht staat tiende op de lijst met zestien instellingen en scoort met een 6.45 net iets lager dan gemiddeld. De universiteit scoort beter dan vorig jaar, toen was de score een 6.20.

De Gebruikerstoets studeren met een handicap 2012 is gebaseerd op een enquête die is gehouden onder ruim 15000 studenten met een functiebeperking. Deze maakte deel uit van de grote Nationale Studentenenquête (NSE) van Studiekeuze123. Het rapport is aangeboden aan expertisecentrum handicap + studie.

 

Advertentie