Docenten zoeken elkaar op bij de digitale koffieautomaat

De Teaching Academy Utrecht University (TAUU) is opgericht als een ontmoetingsplek voor docenten van de Universiteit Utrecht. “Het is een community voor en door docenten”, vertelt Adrien Melquiond, universitair docent Bioinformatics. Hier kunnen docenten van verschillende faculteiten en opleidingen ervaringen uitwisselen. Op de website staan blogs met verhalen of opinies van docenten hoe zij bijvoorbeeld het onderwijs zouden willen veranderen. In de rubriek Lieve Willemijn worden vragen van docenten behandeld. Deze vragen zijn van het kaliber 'hoe ga ik om met een oervervelende student' of 'aan welke gedragsregels moet ik me houden als ik online lesgeef'.

Lockdown council
De TAUU heeft ook een council van zes docenten die tweewekelijks met elkaar overleggen om te kijken hoe ze de stem van docenten beter naar voren kunnen brengen binnen de universiteit. Zij moeten het gezicht van TAUU zijn voor de docenten. Ze haalt op wat er leeft onder docenten, ook de kritische geluiden en brengt dat gevraagd en ongevraagd onder de aandacht. Adrien Melquiond zit in deze raad, net als Sanne Frequin, docent Kunstgeschiedenis. “Onze groep is net voor de lockdown aangesteld. Dat was wel bijzonder. We spreken elkaar bijna wekelijks, maar hebben elkaar nog niet fysiek gezien”, vertelt Melquiond.

Tijdelijke docenten
“Het is een vrijwilligersbaan die veel energie geeft”, zegt Frequin. “Als docenten loop je tegen dezelfde kwesties aan. Het mooi om die samen te bespreken en te kijken hoe zaken verbeterd kunnen worden.”

Een terugkerend thema is de lastige positie van de tijdelijke docent. Dit is een heet hangijzer waar Frequin persoonlijk mee te maken heeft. “Ik ben met mijn vijfde tijdelijk contract bezig. Steeds weer bij een andere universiteit. Er is weinig perspectief voor ons, ook niet in de nieuwe cao. Voor tijdelijke docenten is het steeds maar afwachten waar je terecht kan als je contract afloopt. Toen ik hoogzwanger was en eigenlijk met verlof moest zijn, zat ik nog keihard te werken om maar te laten zien dat ik goed mijn best deed. Dan had ik kans op een nieuw contract.”

In de raad bespreken de docenten dit soort politieke en beleidskwesties, maar ook onderwijsinnovatie is een belangrijk thema. “Wij wisselen ervaringen uit. Wat zijn best practices? Wat kan beter georganiseerd worden? Daarbij hebben wij direct contact met het Centre for Academic Teaching (CAT) en zij kunnen met onze suggesties aan de slag", vertelt Melquiond. “Het bijzondere van de TAUU is dat wij echt bottom-up zijn. De docenten komen met hun eigen ervaringen en suggesties.”

Laagdrempelig contact
Om meer docenten bij de community te betrekken, heeft de raad een aanvullend initiatief bedacht. “Wij merkten dat er niet echt een plek is, waar je laagdrempelig docenten van andere faculteiten echt kunt ontmoeten. Het gaat om het soort van gesprekken dat je voert bij de koffieautomaat over zaken die jou als docent bezig houden”, zegt Adrien Melquiond. “Dat is de reden dat wij nu de TAUU@thecoffeemachine zijn gestart.”

“Op teams zijn we een extra community begonnen”, voegt Sanne Frequin toe. “Op bepaalde tijden kun je daar terecht en wij zorgen dat er altijd iemand van de council aanwezig is. Maar we hopen dat het vooral een plek is waar veel docenten elkaar gaan ontmoeten. Bovendien kun je er in de chat discussies starten die alle leden zien en waar ze op kunnen reageren.”

Internationale docenten
De teamsite van de coffeemachine community krijgt verschillende kanalen met eigen discussies. Frequin: “Een belangrijk kanaal is die voor internationale docenten. Zij hebben het idee dat zij behoorlijk wat moeite hebben wanneer ze plotseling terechtkomen in het Nederlandse onderwijssysteem. ‘Wat kunnen ze verwachten van de Nederlandse studenten?’, ‘wat voor soort onderwijsvormen gebruiken ze bij UU?’ Dat soort vragen. Het is voor deze docenten heel zinvol om andere internationale docenten te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Wij hopen dan dat zij bij aankomst in Utrecht te horen krijgen dat ze zich bij ons kunnen melden.”

De start van dit initiatief was eind juni tijdens de week ‘Versterk je onderwijs’. Frequin: “Wij hebben toen een sessie gehouden over de kwestie ‘Niet alweer een paper’. De vraag is wat voor alternatieven je kan bedenken. Het leuke daarbij was dat ook studenten meededen en hun input leverden. Binnen de community kan de discussie over dit onderwerp doorgaan via de chat. Dat maakt het interessant.”

Meer informatie en lid worden kan via de TAUU@coffeemachine.

Advertentie