Domme fraude met andere kleur balpen

Body: 

Studenten veranderde tentamen bij inzage. Ook de rechter trapte er niet in.

Ook de rechter trapte er niet in. Met een andere kleur balpen schreef een studente van Avans Hogeschool tijdens de inzage van haar tentamen alsnog de goede antwoorden op haar blaadje. Ze werd geschorst, maar dat pikte ze niet.

In de haast schreef de deeltijdstudente ook nog eens dwars door de opmerkingen van de twee docenten heen die haar tentamen hadden nagekeken. Verder leken de toegevoegde antwoorden verdacht veel op de uitleg die de docenten tijdens de inzage gaven.

De student mocht van de examencommissie geen tentamens en hertentamens meer doen in het vierde kwartaal van het vorige studiejaar. Daartegen protesteerde ze eerst bij het college van beroep voor de examens van de hogeschool. Toen ze ongelijk kreeg, besloot ze naar het college van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) te stappen. Maar de rechter gaf haar ongelijk

Facebook Twitter Whatsapp Mail