Drie dagen studentenprotest in Spanje

In verschillende Spaanse steden gingen studenten, docenten en ouders deze week de straat op om te protesteren tegen de onderwijsbezuinigingen van de regering. De grootste mars, in Madrid, zou zeventigduizend mensen op de been hebben gebracht.
 
Volgens studentenvakbonden deed zo’n negentig procent van de studenten en 83 procent van de docenten mee aan de staking van gisteren. Het was het sluitstuk van drie dagen demonstreren in tientallen steden in het land. Het ministerie van Onderwijs houdt het op 21 procent van de docenten. Hoe dan ook waren in verschillende steden collegezalen leeg en bleven sommige scholen dicht.
 
Spanjaarden protesteren niet alleen tegen bezuinigingen, maar zijn ook boos over collegegeldverhogingen en onderwijshervormingen die minister José Ignacio Wert wil doorvoeren.
 
Zo wordt het moeilijker om een beurs te krijgen voor het hoger onderwijs: studenten moeten als het aan de minister ligt elk jaar een toets maken om ervoor in aanmerking te komen. Ook zijn voornemen om onderwijsinstellingen te verplichten meer in het Spaans les te geven valt slecht. Met name in de autonome regio’s, waar naast Spaans regionale talen worden gesproken, maakt dat plan nogal wat emoties los. 
 
Minister Wert benadrukt in een reactie dat hervormingen nodig zijn om de enorme jeugdwerkloosheid in Spanje het hoofd te bieden. In de Spaanse krant La Razón belooft hij dat het aantal studenten dat aanspraak kan maken op een beurs ongeveer gelijk zal blijven.

Advertentie