Drie genomineerde masterscripties komen uit bèta- en medische hoek

De beste masterscriptie werd dit jaar geschreven door een student Farmacie, Scheikunde of Geneeskunde.

De drie kanshebbers op de Studentenprijs zijn Rick Vreman, Jochem Wijten en Roel Wouters. Vreman berekende in zijn scriptie wat de economische winst zou zijn als alle Amerikanen 20 procent minder suiker zouden consumeren. Volgens Vreman zouden de kosten van de gezondheidszorg jaarlijks met 10 miljard dollar dalen. Het aantal sterfgevallen zou bovendien met 23.000 afnemen.

Jochem Wijten bewees in zijn onderzoek dat een nieuwe categorie materialen, zogenaamde Metal-Organic Frameworks (MOFs), een bijdrage kan leveren aan een efficiëntere opslag van zonne-energie. Behalve in batterijen kan de duurzame energie ook chemisch worden opgeslagen in de vorm van waterstof. De MOFs kunnen het splitsen van water in zuurstof en waterstof versnellen, zo toonde Wijten aan.

In de scriptie van Roel Wouters stond een ethische kwestie centraal. Moeten familieleden op de hoogte gesteld worden als uit dna-onderzoek bij een patiënt blijkt dat er een verhoogd risico is op een ziekte? Wouters onderzoekt in zijn masterthesis de verantwoordelijkheid van de patiënt en van de arts.

De prijs, bestaande uit een geldbedrag van 1500 euro en een beeldje, wordt uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september in de Domkerk. Bij die gelegenheid zal ook bekend worden welke Utrechtse student de grootste maatschappelijke inzet toonde in het vorige jaar.

Advertentie