Drie jonge UU-wetenschappers ontvangen Rubiconbeurs

Zeventien jonge wetenschappers mogen met een Rubiconbeurs naar het buitenland om daar één tot twee jaar onderzoek te doen. De meeste beurzen, vier,  gaan naar Nijmeegse onderzoekers. De UU heeft er drie gekregen.

De recent gepromoveerde wetenschappers zijn gekozen uit 106 aanvragen. Zeven gaan naar de Verenigde Staten en zeven naar het Verenigd Koninkrijk. De overige drie kiezen voor Zwitserland, Zweden en Spanje.

De wetenschappers gaan onderzoek doen naar onder meer het lichaamsbeeld van vrouwen, DNA-verandering bij hersentumoren en hoe mensen elkaar nadoen.

Onderzoeksfinancier NWO kent drie keer per jaar Rubiconbeurzen toe met een gezamenlijke waarde van zeven miljoen euro. In totaal kunnen jaarlijks zo’n zestig onderzoekers ermee op pad. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf.

Sinds de start van het Rubiconprogramma in 2006 zijn er bijna achthonderd beurzen toegekend. Jonge onderzoekers van de Universiteit Utrecht sleepten de meeste in de wacht. De beurzen zijn vernoemd naar de rivier de Rubicon, die Julius Caesar met zijn leger overstak om de macht in Rome over te nemen.

De vorige ronde die bekend werd in januari 2016 kregen de UU en UMC Utrecht vijf  beurzen.

De Utrechtse toekenningen gaan naar:

1. Tjalling de Haas van de faculteit Geowetenschappen gaat twee jaar naar Durham University, Department of Geography in het Verenigd Koninkrijk. Zijn onderzoek luidt: Fans of Rolling Stones: Unravelling the evolution and avulsion mechanisms of debris-flow fans

Puinstromen zorgen jaarlijks voor slachtoffers en schade op puinwaaiers in berggebieden. Met nieuwe numerieke experimenten en velddata zal ik de oorzaken van puinstroomverleggingen onderzoeken en een voorspellend model bouwen. Hiermee kunnen toekomstige risicogebieden worden voorspeld en rampen worden voorkomen.

2. Marieke Toffolo van de faculteit Sociale Wetenschappen gaat twee jaar naar University of California, San Diego (UCSD) in de Verenigde Staten. Haar onderzoek luidt: Something old, something new: Habit Reversal Training for obsessive-compulsive disorder.

Het hebben van een dwangstoornis (OCS) zorgt voor ernstig verlaagde kwaliteit van leven en huidige therapieën zijn niet effectief genoeg. De onderzoeker zal een nieuwe therapie testen die er direct op gericht is om dwangmatige gewoontes in OCS te doorbreken.

3. Susanne van Veluw van het UMC Utrecht gaat twee jaar naar Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Department of Neurology in de Verenigde Staten. Haar onderzoek luidt: The role of vascular amyloid ß in hemorrhage formation.

In de hersenen van dementie patiënten stapelt het eiwit amyloid zich dikwijls op in kleine hersenvaten. Ook hebben deze patiënten vaak mini hersenbloedingen. De onderzoeker gaat na of vasculair amyloid hier een directe oorzaak van is of niet.


Hoe zijn de Rubiconbeurzen deze ronde verdeeld per instelling:
4 voor Radboud Universiteit Nijmegen    
3 voor Universiteit Utrecht                                     
1 voor Radboud UMC                                           
1 voor Max Planck Institute of Psycholinguistics  
1 voor Universiteit Maastricht                               
1 voor Rijksuniversiteit Groningen                        
1 voor Vrije Universiteit                                        
1 voor Universiteit Leiden                                      
1 voor Universiteit van Amsterdam                        
1 voor Universiteit Twente                                     
1 voor Erasmus MC                                                
1 voor Kavli Institute of Nanoscience Delft             

Tags: rubicon | nwo

Advertentie