Drie nieuwe universiteitshoogleraren: Clevers, Ellemers en Moerdijk

Van links naar rechts: Hans Clevers, Naomi Ellemers en Ieke Moerdijk

Sociaal psycholoog Naomi Ellemers, stamcelonderzoeker Hans Clevers en wiskundige Ieke Moerdijk worden universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.

Sinds januari 2002 bestaat de functie van universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De allereerste was Frits van Oostrom die vanuit Leiden naar Utrecht terugkeerde. Hier kon hij in alle vrijheid aan zijn onderzoek werken. En dat laatste is nog steeds het kenmerk van de functie van universiteitshoogleraar.

Universiteitshoogleraar (UHL) kun je worden als je een wetenschapper van internationale topkwaliteit bent, die in de Utrechtse traditie van discipline-overstijgend onderzoek past. De universiteitshoogleraar, zo staat in de functiebeschrijving, moet garant staan voor innovatief onderzoek en onderwijs eneen profilerende rol spelen in het academische en maatschappelijke debat.

Dit type hoogleraar wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, en heeft uitzicht op verlenging tot maximaal de zeventigste verjaardag.

Met de benoeming van Ellemers, Clevers en Moerdijk zijn er in totaal vijftien UHL’s. "Er is geen formeel maximum aantal UHL, maar met deze benoemingen zijn we er wel", zegt rector Bert van der Zwaan. Waren er aanvankelijk veel geesteswetenschappers, nu zijn alle faculteiten en alle strategische onderzoeksthema's vertegenwoordigd. Qua man-vrouwverhoudingen is er nog winst te behalen: van de vijftien UHL’s zijn er drie vrouw.

De nieuwe universiteitshoogleraren
Sociaal Psycholoog Naomi Ellemers komt van de Universiteit Leiden waar ze hoogleraar is. Ze houdt zich in haar onderzoek bezig met macht en statusverschillen, diversiteit in organisaties, en ethisch klimaat en werkmotivatie. In 2010 ontving ze de Nederlandse Nobelprijs: de Spinozapremie. Ook ontving ze de KNAW Merianprijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers. Zij verbindt zich aan het onderzoeksthema Instituties van de Open Samenleving.

Wiskundige Ieke Moerdijk is terug van weggeweest. Moerdijk was tot 2011 hoogleraar Topologie en vicedecaan van de faculteit Bètawetenschappen. In 2012 won hij de Spinozapremie. Zijn terugkeer betekent een versterking voor het onderzoek Fundamentals of Science.

Hans Clevers heeft nauwelijks nog een introductie nodig. De stamcelonderzoeker is verbonden aan het Hubrecht Instituut en is tot 1 mei nog de president van de KNAW. Al eerder werd bekend dat Clevers in Utrecht wetenschappelijk directeur van het Máxima Centrum voor kinderoncologie wordt. Als universiteitshoogleraar verbindt hij zich aan het strategische onderzoeksthema Life Sciences.

De reeds benoemde universiteitshoogleraren zijn Henk Kummeling, Sierd Cloetingh, Frans de Waal, Gerard 't Hooft, Rosi Braidotti, Rick Grobbee, Elsken van der Wall, Gerard van Koten, Peter van der Veer, Herman Philipse, Paul Schnabel en Frits van Oostrom.

Advertentie