Drie ontslagen bij Bètawetenschappen

Body: 

De faculteit Bètawetenschappen heeft eind vorig jaar drie medewerkers een ontslagbrief gestuurd. De ontslagen vormen het sluitstuk van een omvangrijke krimpoperatie.

De faculteit Bètawetenschappen heeft eind vorig jaar drie medewerkers een ontslagbrief gestuurd. De ontslagen vormen het sluitstuk van een omvangrijke krimpoperatie.

Begin september was nog sprake van acht  medewerkers die met ontslag bedreigd werden. Uiteindelijk verliezen drie van hen daadwerkelijk hun baan, zo werd duidelijk bij de afronding van de reorganisatie. Gezien de omvang van de bezuinigingsoperatie is directeur Klaas Druijf  "tevreden over het resultaat en het proces". 

De faculteit Bètawetenschappen sloot eind december 2010 een convenant met het College van Bestuur. De faculteit moest  6 miljoen bezuinigen op personeelskosten. Dit kwam neer op het schrappen van zo’n 100 voltijdsbanen. Deze boodschap leidde tot veel onrust bij medewerkers.

Een deel van de banen kon uiteindelijk via natuurlijk verloop en een vrijwillig vertrekregeling worden opgeheven. Maar andere maatregelen hadden meer voeten in aarde. In oktober 2011 bleek uit een nieuw facultair profiel dat er voor een aantal onderzoeksgroepen geen plek meer was binnen de faculteit. Deze groepen vonden later onderdak bij andere Utrechtse faculteiten of bij universiteiten elders.

Facebook Twitter Whatsapp Mail