Drie tenten uit protest tegen huisvestingsproblemen internationale studenten

Vorig jaar pakten tien internationale studenten die in Utrecht kwamen studeren hun koffers vroegtijdig in en keerden terug naar huis, aldus Martijn Grul de nieuwe voorzitter van studentenbelangenbehartiger Vidius. Ze konden geen studentenkamer vinden en hadden geen geld (meer) om een hotelkamer te betalen. Ook dit jaar zijn er, volgens Vidius, vergelijkbare geluiden te horen. 

Mede-bestuurslid Fayka van Opijnen: “Door de verengelsing van veel Masters is er een vloedgolf aan internationale studenten, maar het huisvestingssysteem is daar niet op voorbereid.” De Landelijkse Studentenvakbond vult aan: “In een tijd waar het voor Nederlandse studenten al steeds lastiger wordt om een kamer te vinden, komen er ook meer en meer internationale studenten naar Utrecht. Juist deze kwetsbare groep hoort degelijke en eerlijke huisvesting te krijgen. Daarom protesteerde de belangenbehartiger Vidius samen met andere organisaties die aangesloten zijn bij de International Student Housing Assistance door drie tenten op te zetten in De Uithof. Ze sluiten daarmee aan bij de oproep van de LSVB.

De protestactie is vooral een signaal aan bestuurders om iets te doen aan het huisvestingsprobleem. Volgens Van Opijnen van Vidius is er sprake van een impasse. “Er is de wens om iets te doen bij de gemeente, SSH en universiteit, maar wie iets gaat doen is niet duidelijk.” 

Vier gevallen in Utrecht bekend
Hoewel het collegejaar al is begonnen zouden landelijk nog enkele honderden internationale studenten geen kamer hebben gevonden, volgens de LSVB. Bij Grul zijn op dit moment vier Utrechtse gevallen bekend. Hij sluit echter niet uit dat het in werkelijkheid meer studenten betreft, omdat niet alle studenten zich bij de belangenbehartiger melden.

Ondanks dat het maar om een kleine groep lijkt te gaan die bij gebrek aan woonruimte terug naar huis gaat, zijn ook de oplossingen voor andere internationale studenten volgens Grul verre van ideaal. Er zijn studenten die op een camping slapen, met meerdere studenten één klein kamertje delen of in een hostel verblijven. “Dat is niet goed voor je mentale toestand.”

De Landelijke Studentenvakbond vindt dat er oplossingen voor de korte en lange termijn moeten komen. "Zo zouden gemeentes, universiteiten en woningcorporaties meer samen moeten werken om de kamernood te verhelpen. Ook kunnen universiteiten een actieve rol in huisvesting kunnen spelen. Mocht de kamernood aanblijven, dan zouden internationale studenten erdoor geholpen zijn als zij niet meer actief benaderd worden om in Nederland te komen studeren.”

Problemen maar minder "excessen"
Vorige week liet de koepel van studentenhuisvesters Kences aan het HOP weten dat de woningnood onder internationals waarschijnlijk minder hoog ligt dan voorheen. Volgens directeur Ardin Mourik blijven de problemen in Utrecht en de Randstad groot, maar zijn er “minder excessen”. Aan de Universiteit van Amsterdam lijkt het tekort mee te vallen. Het magazine Folia meldt dat er nog 34 studenten op een kamer wachten, terwijl er een jaar geleden nog honderden door de stad zwierven. Bij Wageningen University is de kamernood vooral groot bij eerstejaars uit eigen land. Bijna veertig procent van de Nederlandse studenten die op kamers willen, heeft er nog geen gevonden, tegenover tien procent van de internationale studenten.  

Advertentie