Drie TU’s kunnen Groningse ingenieursopleiding niet tegenhouden

De drie technische universiteiten vinden het niet fijn dat de Rijksuniversiteit Groningen in hun vaarwater komt met een masteropleiding die zijzelf ook aanbieden. Maar Groningen heeft goede redenen om de master ‘mechanical engineering’ te starten, vond de Commissie doelmatigheid hoger onderwijs die dit soort conflicten moet beslechten.

De TU’s gingen in beroep bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, maar die stelde hen in het ongelijk. Die beroepszaak is opgepikt door U-Today van de Universiteit Twente.

In het noorden van het land zit deze opleiding nog niet, redeneren de Groningers, en er is op de lokale arbeidsmarkt wel behoefte aan. Ook de drie technische universiteiten weten dat er genoeg werk is voor de alumni van hun opleidingen, moesten ze toegeven.

Maar de Groningse masteropleiding maakt geen deel uit van het sectorplan voor de techniek, wierpen de TU’s tegen. Dat argument is verworpen: zo’n plan is immers niet bedoeld om tot een monopolie te leiden en Groningen was nu eenmaal niet bij dat sectorplan betrokken.

Advertentie