Drie Utrechtse wetenschappers ontvangen omstreden KNAW-prijs

Socioloog Frank van Tubergen is een van de winnaars van de nieuwe Ammodo KNAW Award. Hij doet onderzoek naar thema's als migratie, religie, taalverwerving, sociale netwerken, discriminatie en sociale ongelijkheid.

De laureaten werken in vier uiteenlopende wetenschapsgebieden en zijn verbonden aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo krijgt een onderzoeker van het Nederlands Kanker Instituut bijvoorbeeld geld, maar ook een Groningse bijzonder hoogleraar logica.

De Utrechtse winnaars zijn seismologe Arwen Deuss, socioloog Frank van Tubergen en neurowetenschapper Serge Dumoulin. Die laatste interviewde DUB in 2013 over onderzoek waaruit blijkt dat er echts zoiets bestaat als een wiskundeknobbel. 

De wetenschappers zijn door collega’s, directeuren of bestuursleden van hun instelling voorgedragen voor de prijs. Er waren 114 nominaties. De tweejaarlijkse Ammodo KNAW Award is bedoeld om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en wordt voortaan elke twee jaar uitgereikt. Winnaars zijn hooguit vijftien jaar geleden gepromoveerd.

De award wordt betaald door de stichting Ammodo, en is niet onomstreden. Zes vooraanstaande wetenschappers riepen vorig jaar op tot een boycot van de prijs: het geld komt namelijk uit een pensioenfonds voor havenarbeiders, dat werd omgevormd tot een fonds voor levensverzekeringen dat, samen met twee andere verzekeraars, werd verkocht aan Aegon. Van de winst is toen een liefdadigheidsfonds voor kunst en cultuur opgericht. 

Havenarbeiders spanden een rechtszaak aan om de winst terug te laten vloeien naar hun pensioenen. Die zaak werd in 2010 geschikt.

Advertentie