Drie UU-faciliteiten krijgen NWO-steun

Body: 

De UU krijgt drie subsidies uit het programma NWO-middelgroot voor aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. In totaal werden 28 van de 94 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van bijna 10 miljoen euro.

De UU krijgt drie subsidies uit het programma NWO-middelgroot voor aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. In totaal werden 28 van de 94 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van bijna 10 miljoen euro.

De scheikundigen Eric Huizinga, Bert Janssen en Spinozaprijswinnaar Piet Gros gaan de surface-plasmon-resonantie-techniek toepassen om de interacties tussen biomoleculen, bijvoorbeeld de signaaloverdracht aan cellen te onderzoeken. Hoogleraar celbiologie Willem Stoorvogel gebruikt een speciale microscoop om falende communicatie tussen organellen –een kenmerk van veel ziekteprocessen - te bestuderen. De sociologen Frank van Tubergen en Eva Jaspers vroegen een subsidie aan voor een grootschalige en langlopende dataverzameling rondom de integratie van allochtone jongeren in Nederland.

De precieze subsidieverdeling moet nog worden vastgesteld, maar bijdragen liggen tussen de 110.000 en 1.5 miljoen euro. Lees hier het NWO-bericht over alle toekenningen.

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail